• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdogodek / V. Arhitekturni maraton: več mesta v mestu

organizator / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije s partnerji

kdaj / oktober 2017

izhodišča / Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2017 z nosilno temo »Zeleni prostor povezuj«. Pričenja se z obeležitvijo Svetovnega dne Habitata, 2. oktobra 2017 in zaključuje s praznovanjem Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2017.

V zavodu Metro SR v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 2017 pričenjamo z izvedbo že petega Arhitekturnega maratona zapored, dogodka, ki smo ga sami razvili v Celju prav z namenom osveščanja prebivalcev mest ob tej priložnosti. Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova je kul!« (delavnice za OŠ in SŠ, filmske projekcije, voden arhitekturni sprehod po Celju, predavanja treh znanih arhitektov, brezplačno arhitekturno svetovanje, arhitekturna razstava ipd.). Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova sosesk z vidika mlajše generacije« - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju (delavnice za OŠ in SŠ ter mlade družine, okrogla miza, razstave ipd.). V letu 2015 smo izvedli III. Arhitekturni maraton z nosilno temo »Trajnostni razvoj mest« (predavanja, delavnice za OŠ in SŠ, strokovni posvet). Lanskoletni, IV. Arhitekturni maraton smo naslovili »bodi ne!ograjen« (delavnice za OŠ in SŠ, okrogla miza, razstava) z njim pa smo nagovarjali širšo javnost o pomenu javnih prostorov in (ne)potrebnosti njihovega ograjevanja. Za delavnice »Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov«, ki smo jih izvajali v okviru lanskoletnega arhitekturnega maratona smo prejeli nacionalno priznanje Zlata kocka 2017, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Letošnji, peti arhitekturni maraton smo naslovili "več mesta v mestu", z njim načenjamo tematiko učinkovite rabe mestnega prostora oz. trajnostnega urbanizma.

Z arhitekturnimi maratoni želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

izvedba in partnerji / Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Gimnazija Celje - Center, Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje in Mestna občina Celje. V Mesecu prostora 2017 bomo izvedli tudi delavnico na gradu Podsreda pod pokroviteljstvom Kozjanskega parka.

dogodki /

predmaratonsko dogajanje / 11.9.2017, ponedeljek / 9.00
REDUCE, REUSE, RECYCLE
vodeni urbanistično-arhitekturni sprehod po različnih praksah prenove in učinkovite rabe mestnega prostora

3.10.2017, torek / 8.00 - 12.00 / Javni zavod Kozjanski park, Podsreda
HIŠA V PARKU
arhitekturna delavnica za osnovnošolske otroke

oktober 2017 / Gimnazija Celje - Center
ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM
učinkovita raba mestnega prostora (izobraževanje mladih o pomenu trajnostnega razvoja mest)
urbanistične delavnice za mladino (obvezna prijava na info@metro-sr.org)

23. - 30.10.2017 / Gimnazija Celje - Center
RAZSTAVA
v okviru V. arhitekturnega maratona, plakat zaključne razstave

objave /
Novi tednik in Radio Celje, 25.10.2017, spletna novica in radio
Novi tednik, 2.11.2017, tiskana izdaja


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka