• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdogodek / IV. Arhitekturni maraton: bodi ne!ograjen

organizator / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije s partnerji

kdaj / oktober 2016

izhodišča / Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2016 z nosilno temo »Spreminjajmo mesta, ne podnebja!«. Z Mesecem prostora 2016 se zaokrožajo in povezujejo dogodki v mesecu, v katerem že tradicionalno obeležujemo Svetovni dan Habitata, 5. oktobra in praznovanje Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2016.

V zavodu Metro SR v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 2016 pričenjamo z izvedbo že četrtega Arhitekturnega maratona zapored, dogodka, ki smo ga sami razvili v Celju prav z namenom osveščanja prebivalcev mest ob tej priložnosti. Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova je kul!« (delavnice za OŠ in SŠ, filmske projekcije, voden arhitekturni sprehod po Celju, predavanja treh znanih arhitektov, brezplačno arhitekturno svetovanje, arhitekturna razstava ipd.). Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom »Prenova sosesk z vidika mlajše generacije« - primeri znotraj Dečkovega naselja v Celju (delavnice za OŠ in SŠ ter mlade družine, okrogla miza, razstave ipd.). V lanskem letu smo izvedli III. Arhitekturni maraton z nosilno temo »Trajnostni razvoj mest« (predavanja, delavnice za OŠ in SŠ, strokovni posvet). Letošnji, IV. Arhitekturni maraton smo naslovili »bodi ne!ograjen«, z njim pa želimo nagovoriti širšo javnost po pomenu javnih prostorov in (ne)potrebnosti njihovega ograjevanja.

Z arhitekturnimi maratoni želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

namen / Z letošnjim arhitekturnim maratonom bomo naslavljali tematiko kvalitetno urejenih javnih prostorov in potrebnost njihovega ograjevanja. Vprašali se bomo, kakšen je naš odnos do javnih prostorov, ali smo njihovi odgovorni uporabniki, zakaj se na javnih prostorih dogaja toliko vandalizma, kam se je preselila prvotna funkcija njihove uporabe (druženje, trgovanje, obveščanje, kultura,...)? Kam gredo torej javni prostori v prihodnje?

V letošnjem letu je poleg zgornjega izhodišča Evropo zasenčilo tudi begunsko dogajanje, zato z letošnjim arhitekturnim maratonom načenjamo še eno aktualno problematiko - zakaj in pred čim se danes ograjujemo. Torej, ali niso ograje okrog naših javnih prostorov v mestih le odraz ravnanja na ravni države in Evrope, ki se prav v tem času pospešeno ograjuje.

izvedba in partnerji / Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Gimnazija Celje - Center, Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje in Kozjanski park.

dogodki /

3.10.2016
, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / Gimnazija Celje - Center

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM
(ne)ograjevanje javnih prostorov


urbanistična delavnica za otroke in mladino (obvezna prijava na info@metro-sr.org)
plakat Ministrstva za okolje in prostor na temo izobraževanj v Mesecu prostora

 

7.10.2016, petek / 11.00 / javni prostor pred Gimnazijo Celje - Center

TISKOVNA KONFERENCA

predstavitev arhitekturnega maratona 2016
(vabljeni mediji in partnerji - vabilo medijem in izjava za medije)


7.10.2016, petek / 8.45 - 13.00 / Gimnazija Celje - Center

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

(ne)ograjevanje javnih prostorov

urbanistična delavnica za otroke in mladino (obvezna prijava na info@metro-sr.org)


8.10.2016
, sobota / 8.00 - 13.00 / Gimnazija Celje - Center

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM

(ne)ograjevanje javnih prostorov


urbanistična delavnica za otroke in mladino (obvezna prijava na info@metro-sr.org)


10.10.2016, ponedeljek / 13.00 - 16.00 / Gimnazija Celje - Center

ENAJSTA ŠOLA POD MOSTOM
(ne)ograjevanje javnih prostorov


urbanistična delavnica za otroke in mladino (obvezna prijava na info@metro-sr.org)


13.10.2016
, četrtek / 8.00 - 12.00 / Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

HIŠA V PARKU


arhitekturna delavnica za osnovnošolske otroke


24.10.2016
, ponedeljek / 13.30 - 15.00 / Gimnazija Celje - Center

OKROGLA MIZA Z OTVORITVIJO RAZSTAVE

(ne)ograjevanje javnih prostorov

predstavitev rezultatov delavnic

  


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka