• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdogodek / III. Arhitekturni maraton: Trajnostni razvoj mest

organizator / METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije s partnerji

kdaj / 29.9.2015 - 13.11.2015

izhodišča / Ministrstvo za okolje in prostor v oktobru organizira Mesec prostora 2015 z nosilno temo MESTA V PROSTORU - PROSTOR V MESTIH. Z Mesecem prostora 2015 se zaokrožajo in povezujejo dogodki v mesecu, v katerem že tradicionalno obeležujemo Svetovni dan Habitata, 5. oktobra in praznovanje Svetovnega dne mest, 31. oktobra 2015.

V zavodu Metro SR se v letošnjem letu v okviru Meseca prostora 20105 lotevamo izvedbe že tretjega Arhitekturnega maratona zapored, dogodka, ki smo ga razvili v Celju prav z namenom osveščanja prebivalcev mest ob tej priložnosti. Leta 2012 smo v mesecu oktobru v sklopu takratnega Tedna arhitekture in prostora (TAP2012), dogodka, ki se je prav tako navezoval na Svetovni dan Habitata, organizirali prvi Arhitekturni maraton z naslovom ''Prenova je kul!''. Leta 2014 smo izvedli II. Arhitekturni maraton z naslovom ''Prenova sosesk z vidika mlajše generacije''. Z letošnjim letom se zopet pridružujemo nacionalnemu dogodku, tokratna tema III. Arhitekturnega maratona pa je ''Trajnostni razvoj mest''.

Z arhitekturnimi maratoni želimo ozaveščati o pomenu mest, o kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih, o trajnostnem razvoju in pomenu urejenega prostora, z njimi želimo izobraževati, ozaveščati in aktivno vključevati vse uporabnike urbanih območij v snovanje prostorskih vizij in aktivno participacijo v razvoju mesta.

namen
/ Ena ključnih prednosti bivanja v urbanih območjih je možnost interakcij, možnost srečevanja, je mesto priložnosti. Najbolj primeren prostor srečevanja pa je prav zgoščen fizičen prostor: mesto.

Urbanizacija in intenzivnejša izraba prostora postajata globalen trend tako v razvitem delu sveta, kot še posebej v razvijajočem se svetu. Sta zaenkrat najboljši odgovor glede na večanje populacije in potreb po socialni vključenosti, zagotavljanju boljših pogojev za delo ter za izboljševanje življenjskega standarda nasploh. Sta tudi eden glavnih indikatorjev razvitosti družbe. Pri tem mesta nudijo vse večje možnosti zaposlitve in poslovnega delovanja, aktivnega družbenega življenja in boljše zagotavljanje javnih storitev.

Z letošnjo temo tako skušamo poudariti pomen mest, predvsem poiskati odgovore na načine upravljanja z njimi ter mlajšo generacijo vzpodbuditi, da začne o mestih razmišljati kot celostnih in kompleksnih organizmih.

izvedba / Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več partnerjev, ki projekt finančno podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mestna občina Celje in Kozjanski park. Letos bo še poseben poudarek dan pripravi trajnostnih strategij mest, v sklopu katerih organiziramo tudi dve okrogli mizi z zainteresirano javnostjo za potrebe Mestne občine Celje.

organizator
/ METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije

partnerji posameznih dogodkov /
Ministrstvo za okolje in prostor
Mestna občina Celje
Nepremičnine Celje d.o.o.
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Kozjanski park
Skupnost občin Slovenije
Združenje občin Slovenije

dogodki
/


29.9.2015
, torek / 12.00 - 15.00 / Likovni salon Celje

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MESTNE OBČINE CELJE

urbanistična delavnica za organizirano strokovno javnost
(javni zavodi in institucije na območju MOC, ki imajo izdelane razvojne strategije z vplivom na prostor MOC)


1.10.2015
, četrtek / 16.00 - 19.00 / Likovni salon Celje

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA MESTNE OBČINE CELJE

urbanistična delavnica za laično javnost
(nevladne organizacije, predstavniki mestnih četrti in ostala zainteresirana javnost)


7.10.2015 sreda / 8.00 - 12.00 / Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

HIŠA V PARKU


arhitekturna delavnica za osnovnošolske otroke


14.10.2015 sreda / 13.00 - 16.00 / Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje

MANAGEMENT PROSTORA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST

strokovni posvet za strokovno javnost


9.11.2015 ponedeljek (nov datum) / 14.00 - 16.00 / mesto Celje, pred Gimnazijo center Celje / obvezne prijave

IGRIVA SOSESKA / spoznajmo mesto


urbanistična delavnica za mlade


16.11.2015 ponedeljek
(nov datum) / 14.00 - 16.00 / mesto Celje, pred Gimnazijo center Celje / obvezne prijave

IGRIVA SOSESKA / ustvarimo mesto


urbanistična delavnica za mlade


najave in objave
/
CNVOS, spletna stran
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, spletna stran
Nepremičnine Celje, d.o.o., spletna stran
Celjan, 30.9.2015, tiskana izdaja

zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka