• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Hiša v parku, delavnica za otroke

kraj / Podsreda

datum / sreda, 7.10.2014, od 8.00 do 12.00

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce v okviru Praznika kozjanskega jabolka (Z igro do dediščine)

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park

udeležba / četrtošolci OŠ Bistrica ob Sotli

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

koncept delavnice / Javni zavod Kozjanski park je v letu 2012 končal projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. S Kozjanskim parkom smo oblikovali nov koncept delavnic za otroke z naslovom Hiša v parku. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnico smo prilagodili četrtošolcem. V prvem delu spoznavamo kulturno krajino Kozjanskega ter prostor Kozjanskega z vsemi čutili (z arhitekturnim detektivom). V drugem delu narišemo načrt kozjanske hiše in nato tlorise v pomanjšanem merilu  z letvicami prikažemo v dejanskem prostoru. Sprehodimo se po novih hišah, ki jih načrtujejo in izvedejo otroci in v njih odkrivamo elemente tipične kozjanske hiše.

Dogodek poteka v okviru III. Arhitekturnega maratona: Trajnostni razvoj mest.

objave /
Dolenjski list, spletne strani
Štajerski val, spletne strani
Napovednik, spletne strani


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka