• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Igriva soseska, urbanistična delavnica za mlade

kraj
/ Celje

sofinanciranje / Mestna občina Celje, Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti v Mestni občini Celje v letu 2015

vodji delavnic
/ Gorazd in Mojca Furman Oman

datumi /

9.11.2015 ponedeljek (nov datum) / 14.00 - 16.0014.00 - 16.00  / mesto Celje, pred Gimnazijo center Celje / obvezne prijave na e-naslov

IGRIVA SOSESKA / spoznajmo mesto
urbanistična delavnica za mlade

16.11.2015 ponedeljek (nov datum) / 14.00 - 16.0014.00 - 16.00 / mesto Celje, pred Gimnazijo center Celje / obvezne prijave na e-naslov

IGRIVA SOSESKA / ustvarimo mesto
urbanistična delavnica za mlade

koncept delavnic /

Zavod METRO SR deluje v Savinjski regiji, še posebej pa v Celju, kjer ima svoj sedež, z namenom promocije, izobraževanja in razvoja prostorske kulture. Pri tem je njegova ciljna skupina najširši krog laične javnosti, od otrok, mladine do odraslih. Še posebej skrbno pa pristopa do mlajše populacije, pri kateri skuša skozi procese izobraževanj in različnih delavnic opozoriti na pomen kvalitetno urejenega (grajenega) okolja. V ta namen zavod METRO SR razvija lastne produkte izobraževanj ali se vključuje v uveljavljene modele izobraževanj za otroke in mladino.

Z delavnico Igriva soseska želimo v konkretnem prostoru izbrane mestne četrti v Celju ozaveščati o pomenu kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih ter aktivno vključiti mlade tako pri njihovem snovanju kot tudi izvedbi in nenazadnje vzdrževanju. Javni prostor in njihova ponovna revitalizacija so namreč eden od večjih izzivov celotne države, ki bo terjala veliko strokovnega znanja, angažiranja civilne družbe ter političnega aktivizma.

Delavnica Igriva soseska bo imela širše učinke v smeri tako okoljskega ozaveščanja, kot iskanja alternativnih bivanjskih oblik. Na področju mladine je namen in cilj delavnice predvsem izobraževanje mladine o pomenu kvalitetno urejenih javnih prostorov in o primernem odnosu do le-teh; mladina spozna osnove pojme s področja urbanizma, umetnosti, arhitekture, prostorskega načrtovanja, seznani se z prepoznavanjem problemov v skupnem javnem prostoru in aktivno sodeluje pri iskanju rešitev.

V delavnici je uporabljena "miza za dva", osnovni kosi iz lesene vezane plošče so izrezani ter pripravljeni, udeleženci jih zložijo in sestavijo ter v tako izdelano mizo umestijo poljubno vsebino, ki spodbuja interakcijo v izbranem prostoru. Sledi družbeni eksperiment - mize se umestijo v javni prostor (na Kosovelovo ulico), v poljavni prostor (na dvorišče Gimnazije Celje Center) in v zasebni prostor (pred knjižnico v stavbi gimnazije). V tednu dni udeleženci sledijo, kaj se z mizami dogaja v različnih prostorih.

Pri spoznavanju javnih prostorov je uporabljen Arhitekturni detektiv. Pri ustvarjanju mesta je uporabljena "miza za dva" (avtor Gorazd Furman Oman).

Dogodek poteka v okviru III. Arhitekturnega maratona: Trajnostni razvoj mest.


 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka