• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Hiša v parku 2017, delavnica za otroke

kraj / Podsreda

datum / torek, 3.10.2017, od 8.00 do 12.00

koncept / arhitekturna delavnica za osnovnošolce v okviru Praznika kozjanskega jabolka

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park

udeležba / četrtošolci OŠ Bistrica ob Sotli

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

koncept delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega želi tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. S Kozjanskim parkom smo tako že leta 2012 oblikovali koncept delavnic za otroke z naslovom Hiša v parku. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnico smo prilagodili četrtošolcem. V prvem delu spoznavamo kulturno krajino Kozjanskega ter prostor Kozjanskega z vsemi čutili (z arhitekturnim detektivom). V drugem delu narišemo načrt kozjanske hiše in nato tlorise v pomanjšanem merilu z letvicami prikažemo v dejanskem prostoru. Sprehodimo se po novih hišah, ki jih načrtujejo in izvedejo otroci in v njih odkrivamo elemente tipične kozjanske hiše.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka