• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Reduce, Reuse, Recycle - vodeni urbanistično-arhitekturni sprehod po različnih praksah prenove in učinkovite rabe mestnega prostora

v sklopu / festival RE:DESIGN

kdaj / ponedeljek, 11.9.2017

kje / staro mestno jedro Celja

ozadje / Tematske vodene urbanistično-arhitekturne sprehode izvajamo v Celju že nekaj let; iz dosedanjih izkušenj se je pokazalo, da se sprehodov udeležuje splošna javnost, največji odziv pa je s strani mladine, zato je tudi ta sprehod načrtovan tako, da je razumljiv splošni javnosti s poudarkom na atraktivnih pristopih k izobraževanju mladine. Le-to želimo s sprehodom ozaveščati, kakšne so prakse učinkovite rabe prostora v mestu Celje, kakšen je pomen notranjega razvoja mesta, trajnostnega pristopa k načrtovanju, racionalne rabe, prenove degradiranih območij v mestu, pomenu kvalitativne prenove takih delov mesta, skratka, o pomenu Celja in kvalitetni prenovi le-tega.

kaj / Sprehod ozavešča in izobražuje širšo javnost o pomenu prostora, še posebej mesta kot skupne vrednote. S sprehodom in ogledom različnih praks v ožjem delu mesta želimo poudariti pomen trajnostnega razvoja in opozoriti na različne prostore v mestu, ki predstavljajo velik potencial za izboljšanje kvalitete življenja v mestih ali pa so to s prenovo in reurbanizacijo že postala. Želimo krepiti odgovorno in racionalno vedenje v mestu ter vzgajati bodoče aktivne uporabnike (morda tudi načrtovalce) mest, kako lahko s svojim ravnanjem sami prispevajo k boljšim prostorskim ureditvam, kakovosti prostora, boljši prostorski kulturi ipd. S samim sprehodom spodbujamo promocijo prostorskega, urbanističnega načrtovanja in arhitekture ter graditve v Celju.

podrobno / V starem mestnem jedru Celja se nahaja večje število območij spremenjene, prenovljene rabe, območij prenov in reurbanizacije, ki jih javnost ne spoznava na strokoven način. Zato želimo z vodenim urbanistično-arhitekturnim sprehodom opozoriti na pomen trajnostne rabe mesta, na odgovorno rabo, racionalno vedenje, na pomembnost prostorske kulture kot identitete naroda, pomen arhitekture kot dela kulture in podobno. Paradigmo trajnostnega razvoja postavljamo v ospredje sprehoda in s tem opozarjamo na našo odgovornost v mestu. Sprehod na sproščen in praktičen način prikaže primere tako, da tudi pri mlajših generacijah spodbudi zanimanje o življenjskem ciklusu mesta, ki nikakor ni statična forma, saj se z novo rabo, recikliranjem, reurbanizacijo posameznih območij znotraj mesta le-to vseskozi spreminja.

sofinanciranje / Mestna občina Celje, Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2017

podrobnejše poročilo o izvedenem sprehodu / V ponedeljek, 11.9.2017 smo Zavod Metro SR in dijaki Gimnazije Celje Center v okviru festivala RECI:DESIGN izvedli vodeni urbanistično-arhitekturni sprehod po različnih praksah prenove in učinkovite rabe mestnega prostora z naslovom Reduce, Reuse, Recycle.

Sprehod je ozaveščal udeležence o pomenu prostora, še posebej mesta kot skupne vrednote. S sprehodom in ogledom različnih praks prenove v ožjem delu mesta smo želeli poudariti pomen trajnostnega razvoja in opozoriti na različne prostore v mestu, ki predstavljajo velik potencial za izboljšanje kvalitete življenja v mestih ali pa so to s prenovo in reurbanizacijo že postali. Krepili smo odgovorno in racionalno vedenje v mestu ter vzgajali bodoče aktivne uporabnike (morda tudi načrtovalce) mest, kako lahko s svojim ravnanjem sami prispevajo k boljšim prostorskim ureditvam, kakovosti prostora, boljši prostorski kulturi, trajnostni mobilnosti ipd. S sprehodom smo spodbujali promocijo prostorskega, urbanističnega načrtovanja in arhitekture ter graditve v Celju.

Sprehod je potekal od GCC, po Stanetovi ulici, do Krekovega trga in nato od železniške postaje po Mariborski cesti do vojašnice ter nato mimo Fakultete za logistiko nazaj do GCC. Na sprehodu smo še posebej opazovali 8 izbranih lokacij, na katerih so bile izvedene (bolj ali manj uspešne) prenove. Z uporabo čutil, vida, sluha, vonja in tipa smo ocenjevali, kakšno je stanje na teh lokacijah po izvedeni prenovi. Naučili smo se, da pri zaznavi prostora poleg vida nezavedno uporabljamo tudi druga čutila. S primerjavo opisov lokacij pred prenovo (iz fotografskega gradiva, po spominu, s pogovorom) smo ocenjevali, ali so bile prenove uspešne, delno uspešne ali so stanje v prostoru celo spremenile na slabše. Kritično smo vrednotili promet v mestu, ki povezuje izbrane lokacije in širšo prometni mrežo Celja. Pogovarjali smo se o pojmu trajnostne mobilnost in v praksi preizkušali in opazovali, koliko je Celje danes trajnostno mobilno. Z vidika pešca smo opazovali ključne prometne tokove. Sprehod smo zaključili z ogledom parkirišča na Vrunčevi ulici, ob Fakulteti za logistiko, ki predstavlja velik prostorski potencial mesta in ki bo v prihodnjih letih gotovo deležen prenove. Upamo, da ga čez 5 let ponovno obiščemo, takrat pa kot primer dobre prakse.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka