• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comUrbani sprehod Jane's Walk 2016 v Celju /
Trajnostna mobilnost - predlogi za ureditev Kosovelove ulice

V letošnjem letu se Celje že petič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo vsako leto v začetku meseca maju. Sprehodi obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, celjski sprehod pa bo prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu mest in medsebojnem povezovanju prebivalcev ter spodbujal k pešačenju po mestnih opravkih. Še posebej bo nagovarjal aktualno tematiko trajnostne mobilnosti, z vidika katere bomo proučili Kosovelovo ulico v Celju.

kraj in čas začetka sprehoda / petek, 6. maj 2016 ob 13.30

zbirno mesto / pred glavnim vhodom Gimnazije Celje - Center

pot sprehoda / vodila nas bo po celotni Kosovelovi ulici

sodelujoči / na pot vabimo vse, ki živijo ali se šolajo ob Kosovelovi ulici, kot tudi vse tiste, ki bdijo nad razvojem tega dela mesta ali se zanj še posebej zanimajo

organizator sprehoda / Zavod METRO SR, www.metro-sr.org v sodelovanju z dijaki Gimnazije Celje - Center

vodji sprehoda / dr. Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org) in mag. Gorazd Furman Oman, telefon 03 4900 409, gsm 031 555 201

zaključek sprehoda / sprehod traja približno uro in pol

vpliv vremena / sprehod se izvede v vsakem vremenu

vstopnina / dobra volja (sprehode po celem svetu organizirajo prostovoljci)

pretekli sprehodi v Celju / od leta 2012 se tudi v Celju pridružujemo globalni akciji, prvo leto smo se sprehajali po mestnem jedru na sprehodu z naslovom (o)živimo mesto, naslednje leto smo hodili po soseski Slavko Šlander na sprehodu danes grem v šolo peš!, sledil je sprehod po Kareju 9 z naslovom živeti v starem mestnem jedru, lansko leto pa smo se sprehajali po Lavi na sprehodu s tematiko prostori druženja v soseski Lava. Vabljeni na sprehod tudi v 2016!

gradivo
/ letak za vabljenje

širši kontekst / Celje je mesto, ki zaradi svojega majhnega merila (v primerjavi z evropskimi mesti) in »kompaktne« zasnove omogoča obvladovanje tudi z vrsto trajnostnih oblik mobilnosti. Kolesarjenje in predvsem pešačenje, k čemur spodbujajo tudi majski sprehodi Jane`s walk, so v Celju mogoči po poteh, ki nam jih lahko zavida tudi marsikatero večje mesto. Bližina mestnega gozda in nabrežje Savinje sta aduta, ki se jih Celjani iz leta v leto vse bolj zavedamo. Ima pa na tem področju mesto še velik, neizkoriščen potencial, s katerim bi njegove prebivalce lahko še bolj motivirali k pešačenju in trajnostni mobilnosti - vzpostavitev peš in kolesarske povezave zaledja s centrom, ureditev varnih in privlačnih kolesarskih poti, omejitev motornega prometa v mestu, vzpostavitev učinkovitega sistema javnega prevoza in podobno. Celostno prometno načrtovanje se namreč v zadnjem desetletju bistveno spreminja - v tradicionalnem načrtovanju sta bila osrednji cilj pretočnost in hitrost, danes pa stopa v ospredje dostopnost in kakovost bivanja, iz osredotočenosti na avtomobile se danes usmerjamo na osredotočenost na človeka, infrastruktura pa postaja samo eden od načinov (in ne več edini način) doseganja širših ciljev. Na vse našteto je že v sedemdesetih letih opozarjala Jane Jacobs v ZDA, ki je kot pronicljiva opazovalka mestnega življenja in odlična publicistka ter novinarka poudarjala vlogo pešca in načrtovanje mest po meri le-tega.

namen / Prav zato sledimo razmišljanjem Jane Jacobs tudi v Celju, kjer se že peto leto zapored pridružujemo globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo vsako leto v začetku meseca maja. Celjski sprehod bo prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu mest in medsebojnem povezovanju prebivalcev ter spodbujal k pešačenju po mestnih opravkih.

zakaj Kosovelova? / Še posebej bo celjski sprehod nagovarjal aktualno tematiko trajnostne mobilnosti, z vidika katere bomo proučili Kosovelovo ulico v Celju. Dijaki Gimnazije Celje Center, s katerimi zavod Metro SR to šolsko leto sodeluje na temo trajnostnega urbanizma, bodo v konkretnem prostoru predstavili vizije razvoja posameznih točk ob Kosovelovi. Sprehodili se bomo po posameznih točkah, ki predstavljajo konflikt med motornim prometom in pešcem, ki so bodisi manj privlačne ali celo neprimerne za pešačenje, ki predstavljajo ovire v prostoru in podobno. Dijaki so k izdelavi vizij posameznih točk pristopili sistematično, skozi poznavanje načel celostnega in trajnostnega urbanizma, in jih bodo na simboličen način v prostoru tudi prikazali.

najave in objave /
Zavod Celeia Celje, spletne strani
Zavod Celeia Celje, program prireditev
Večer, spletna izdaja
Celje.info, spletni časopis Celja in okolice
IPOP, spletne strani
AllEvents, spletne strani
RTV SLO, spletna stran in mozaik
Mreža za prostor, spletna stran
Radio Antena, spletna stran
Novi tednik & Radio Celje, novica, 7.5.2016
Večer na spletu, 12.5.2016
Večer, 12.5.2016
Novi tednik, 12.5.2016
Celjan, 18.5.2016


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka