• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comUrbani sprehod Jane's Walk 2014 v Celju /

Živeti v starem mestnem jedru

V letošnjem letu se Celje že tretjič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo vsako leto v začetku meseca maju. Sprehodi obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, celjski sprehod pa je prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu mest in medsebojnem povezovanju prebivalcev.

kraj in čas začetka sprehoda /
sreda, 7. maj 2014 ob 16.00, začetek na Krekovem trgu

pot sprehoda /
vodila nas bo po območju starega mestnega jedra, imeovanem "kare 9" (območje med Levstikovo, Stanetovo, Cankarjevo in Aškerčevo ulico)

sodelujoči /
na pot vabimo vse, ki v "kareju 9" bivajo, ustvarjajo, se družijo ali so kako drugače aktivni, kot tudi vse tiste, ki bdijo nad razvojem tega dela mesta ali se zanj še posebej zanimajo

organizator sprehoda /
Zavod METRO SR, www.metro-sr.org

vodja sprehoda /
dr. Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org) in mag. Gorazd Fuman Oman, telefon 03 4900 409, gsm 031 555 201

zaključek sprehoda /
sprehod traja približno uro in pol

vpliv vremena /
sprehod se izvede v vsakem vremenu

vstopnina /
dobra volja (sprehode po celem svetu organizirajo prostovoljci)

slovenski koordinator urbanih sprehodov /
IPoP, Mreža za prostor

izhodišča sprehoda /
Staro mestno jedro Celja je še dobro desetletje nazaj fizično in mentalno služilo kot središče mesta. Tam so se nahajale vse ključne oskrbne in storitvene dejavnosti. Ko si rekel, da »greš v mesto«, se je vedelo, da v staro mestno jedro. Hkrati je bilo tudi živeti v starem mestnem jedru prestiž starih meščanskih družin. S povojno urbanizacijo se je kvaliteta življenja selila na obrobje, staro mestno jedro pa je bilo prepuščeno stagnaciji. Kakšno je življenje v mestnem jedru danes? Kje ga vidimo v prihodnosti? Kaj lahko posamezniki kot lastniki zemljišč oz. kot stanovalci in uporabniki sami storimo za večjo kvaliteto bivanja v mestnem jedru? Odgovore na vprašanja bomo iskali na primeru kareja 9 v starem mestnem jedru (med Levstikovo, Stanetovo, Cankarjevo in Aškerčevo ulico). V priponki prilagamo vabilo.

urbani sprehodi v Celju /
Letos bodo v Celju izvedeni kar trije urbani sprehodi, poleg zavoda Metro SR sprehode organizirajo tudi Andreja Džakušič v četrtek, 8.5. ob isti uri in na istem zbirnem mestu ("Sobivanje in ekologija urbanega") ter Irena Ašič v petek, 9.5. prav tako ob isti uri in na istem zbirnem mestu ("Drevesa - pljuča mesta"). Skupno vabilo je v priponki, prav tako pa lahko povabite prijatelje.

mediji najava /
IPoP, spletne strani
Mladina, 28.4.2014
Celje.info, spletni časopis Celja in okolice
Center nevladnih organizacij Slovenije, spletna stran
druga spletna mesta, FB
radijske postaje, Radio Krka, Radio Antena
STA, spletna novica
Skupnost občin Slovenije, tedenske novice 28.3. - 4.4.2014
Trajekt, spletne strani

poročilo o sprehodu / Udeleženci tokratnega sprehoda so bili predstavniki Mestne občine Celje, Nepremičnin Celje, Mestne četrti center, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter prebivalci mestnega jedra in ostali občani, pod vodstvom in koordinacijo predstavnikov Zavoda Metro SR dr. Mojce Furman Oman in mag. Gorazda Furman Oman.

Na sprehodu smo se spraševali, kakšno je življenje v mestnem jedru danes, kje ga vidimo v prihodnosti, kaj lahko posamezniki kot lastniki zemljišč oz. kot stanovalci in uporabniki sami storimo za večjo kvaliteto bivanja v mestnem jedru. Na pločnikih smo tekom sprehoda izvedli par referendumov o pomembnejših vprašanjih - glasovanje je potekalo tako, da smo s kredami ogovarjali na vprašanja in dodajali svoje komentarje.

Skupna ugotovitev je bila, da se je potrebno prenove tega dela mestnega jedra lotiti celostno. Dosedanje parcialne in prevečkrat stihijske rešitve, ki tudi niso skladne z veljavnimi prostorskimi akti, so v prostor vnesle zmedo in bistveno poslabšale tako kvaliteto bivanja kot posledično znižale vrednost nepremičnin. Takšen prostor lahko po vseh strokovnih merilih opredelimo kot degradirano območje, ki potrebuje celovito prenovo.

1/
Vsi udeleženci srečanja smo se strinjali, da mora bodoča prenova iti v smeri ozelenitve notranjosti kareja, s celovitim urejanjem in z vzpostavitvijo večje parkovne površine. Takojšen korak bi bil možen z nadzorovanim odprtjem otroškega igrišča v sklopu vrtca Danijelov Levček izven delovnih ur, s čimer bi lahko predvsem najmlajši našli svoj miren kotiček v sicer stihijskem kareju 9.

2/
Nadalje je potrebno stihijske dovozne ceste znotraj kareja preurediti ter jih nadomestiti z enotno servisno potjo. Večji del mirujočega prometa, predvsem za obiskovalce in postopoma tudi za stanovalce, je potrebno premestiti v sosednjo garažno hišo, sproščene površine pa zasaditi in ozeleniti ter nameniti prebivalcem.

3/
Prebivalcem je potrebno na dvoriščih, ki so že od nekdaj služila kot servisi stavbam na obodu kareja, dopustiti možnost postavitve pomožnih objektov in sicer s čim bolj enotno podobo, pri tem pa je za lastniško razmejitev potrebno ohranjati obstoječe opečne zidove, že podrte pa rekonstruirati.

4/
Pred posegi je potrebno preveriti arheološki potencial tega območja ter ga v primeru odkritja pomembnejših ostalin vključiti v načrtovanje parkovnih površin. Morda lahko ravno na tem območju znotraj starega mestnega jedra Celje končno dobi arheološki park, ki si ga glede na svojo izredno bogato zgodovino več kot zasluži.

5/
Pri urejanju območja je izredno pomembna njegova dostopnost. S povečanjem atraktivnosti območja se namreč pričakuje tudi večja želja in potreba po prehodnosti kareja 9. Zato se poskuša čim bolj uporabiti obstoječe prehode v kare, ki pa morajo biti ustrezno urejeni, torej osvetljeni in nadzorovani, da ne prihaja do neželenih konfliktov. Poleg tega se pri nadaljnjem načrtovanju na obodu kareja predvidijo povsem novi dostopi v to območje.

mediji poročanje /
Celje Info, spletni časopis Celja in okolice, 10.5.2014
Celje.info, 8.5.2014
Novi tednik, tiskana izdaja, 15.5.2014


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka