• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comV sklopu dejavnosti Mreže za prostor je METRO SR sodeloval pri pripravi pobude za ustavno presojo in zadržanje izvršitve dveh členov prostorske zakonodaje. Pretekli teden pa smo pobudniki prejeli sklep ustavnega sodišča, s katerim je ugodilo predlogu osmih nevladnih organizacij in začasno zadržalo izvrševanje prvih treh odstavkov ter drugega stavka 4. odstavka 29. člena prehodnih določb Zakona o prostorskem načrtovanju.

Pritožba glede možnosti širitve stavbnih zemljišč do sedaj uspešna na Ustavnem sodišču

22. 04. 2013

Osem nevladnih organizacij je v ponedeljek, 18. februarja 2013 na Ustavno sodišče poslalo pobudo za ustavno presojo in zadržanje izvršitve dveh členov prostorske zakonodaje, ki dovoljujeta širitve območij stavbnih zemljišč do 5000 m2 zgolj s sklepom občinskega sveta.

Pretekli teden pa je PIC kot pobudnik v imenu osmih nevladnih organizacij prejel sklep ustavnega sodišča, ki bo po objavi v uradnem listu začel učinkovati in občine ne bodo več mogle po 29. členu sprejemati sklepov o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč, dokler o tem ustavno sodišče ne odloči dokončno. Tak sklep sodišča je bi sprejet soglasno in zadeva bo obravnavana "absolutno prednostno".

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti je bila pripravljena v okviru Mreže za prostor, ki s strokovno podporo in informiranjem krepi vlogo nevladnih organizacij ter lokalnih pobud za trajnostno in vključujoče urejanje prostora. Podprle so jo organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj ter Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo Slovenski E-forum. Poleg tega je pobudo aktivno pripravila in podprla skupina nevladnih organizacij Mreže za prostor: IPoP, Zavod METRO SR, Mariborska kolesarska mreža in Zavod Tovarna.

O uspehu nevladnih organizacij je 19.4.2013 poročal spletni portal Finance, ob 15.30 so novico istega dne objavili tudi na Radiu Slovenija 1, novico je objavila STA, dne 20.4. je bila novica v sklopu članka objavljena v Dnevniku,  dne 22.4. v tiskani izdaji Financ, istega dne tudi na Žurnalu24.

Sklep ustavnega sodišča

Projekt »Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora« delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka