• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.cominovativni prikaz uporabe produktov izbranega proizvajalca / Slovensko gospodarstvo proizvaja številne proizvode, ki jih trži na ustaljen način. Pri trženju se omejuje na izbrane ciljne skupine. Tak usmerjen način efektivno zaobjame izbran krog ljudi (uporabnikov, naročnikov, investitorjev). METRO SR želi razviti model trženja produktov slovenskega gospodarstva skozi nove oblike. Glede na zastavljene cilje delovanja, med katerimi izpostavljamo dvig prostorske kulture in osveščanje o pomenu kakovostnega grajenega prostora, model temelji na zlitju dveh komponent: a/ predstaviti izbran produkt na nov, inovativen način in b/ s pomočjo produkta ustvariti nov, kvaliteten grajen prostor. Če želi promocija prostorske kakovosti doseči največji učinek, mora obsegati ne samo izbran krog uporabnikov, pač pa širšo skupnost, od otrok do laične javnosti, od javnega sektorja pa do gospodarstva. S tem namenom predlagan model temelji na vključevanju širših skupin v procese, v katerem se izobražujejo in ga tudi sami soustvarjajo. Izbran produkt se prikaže v takem načinu uporabe, ki bo imela tudi širši družbeni učinek. V ta namen se lahko izbere območje ali objekt, s katerim se doda nova vrednost grajenemu prostoru ali izboljša obstoječe stanje.

cilj / Cilj projekta je ponuditi model predstavitve produkta izbranega proizvajalca na nov, inovativen način tako, da se ob tem razvije nov element (objekt obdelave), s katerim se doda nova vrednost prostora ali izboljša obstoječe stanje. S projektom se prikaže inovativnost uporabe produkta proizvajalca in njegova uporaba v družbeno korist.


ciljna skupina / Ciljna skupina ni samo skupina obstoječih uporabnikov produkta proizvajalca, pač pa najširša množica (otroci, mladina, študentje, strokovna in laična javnost), ki se poduči o dejavnosti proizvajalca ter o možnosti uporabe njegovega produkta, kar pomeni, da se ustvarjajo priložnosti za nove rabe in nove uporabnike.


časovni potek / po dogovoru

program / Rezultat je idejni projekt objekta, ki vključuje možnost uporabe produkta izbranega proizvajalca. Glede na izbran objekt (glede na njegovo zahtevnost) se podrobneje opredeli program dela; okvirno pa obsega naslednje faze: intenzivna priprava z analizo možnosti uporabe izbranega produkta proizvajalca, angažiranja sodelujočih v projektu, organizacije, priprave gradiv in podobno / predstavitve, predavanja, delavnice z vključevanjem širšega kroga sodelujočih / izbor »naj ideje« / obdelava izbrane ideje na podrobnem nivoju 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka