• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / prispevek na delavnici "Vključevanje javnosti v prostorko načrtovanje"

naslov prispevka / Managemen prostora - pogled z vidika civilne družbe (Management prostora - pogled s vidika civilnog društva)

kdaj / 14.4.2016

kje / Zavod za prostorno uređenje Istarske županije, Pula

povzetek / Vključevanje civilne družbe v procese prostorskega načrtovanja na lokalni ravni je v Sloveniji urejeno na formalen način skozi poročno zakonodajo, ki predpisuje seznanitev javnosti z občinskimi prostorski akti šele v fazi javne razgrnitve. Primerljive države EU javnost vključujejo bistveno bolj zgodaj, poleg tega pa se poslužujejo tudi različnih oblik neformalne participacije civilne družbe. Na tak način je sprejemanje prostorskih vizij lahko hitrejše, bolj legitimno, transparentno, v postopku se pojavlja manj konfliktov in podobno. Kljub temu se v Sloveniji čedalje manj poslužujemo takih oblik neformalne vključitve javnosti v procese prostorskega planiranja, čeprav se je na prikazanem primeru Občine Dobrna pokazalo, da dejansko pripomorejo k doseganju ciljev trajnostnega prostorskega razvoja. Več na spletni strani delavnice.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka