• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / »Kako je izgradnja železnice vplivala na urbanistični razvoj Celja« (vodeni urbanistično-arhitekturni sprehod po Celju)

kdaj / petek, 3.6.2016 ob 13.30

kje / zbor na Krekovem trgu v Celju (pred vhodom v Celjski dom)

kaj / Na razcvet Celja in njegovo industrializacijo v 19.st. ima nedvomno velik vpliv izgradnja južne železnice; 2. junija 1846 je iz Gradca v Celje pripeljal prvi vlak in s tem ne samo povezal mesto z Dunajem (in 10 let kasneje še s Trstom), pač pa postavil lego Celja v povsem novo luč. Odprtost mesta v svet je med drugim vplivala na urbanistični in arhitekturni razvoj Celja, nove urbanistične ureditve mesta, ki so se navezale na železniški koridor, še danes dajejo Celju značilno podobo. Z železnico je prišlo v mesto tudi novo znanje in kapital, kar je povzročilo razvoj novih, mogočnih, modernejših urbanističnih struktur mesta. Na vodenem urbanistično-arhitekturnem sprehodu po starem mestnem jedru bosta strokovnjaka s področja urbanizma in arhitekture popeljala sprehajalce po značilnejših mejnikih razcveta mesta, ki jih je povzročil potek trase južne železnice med Dunajem in Trstom prav skozi Celje. Cilj sprehoda je tako promovirati Celje in izobraziti udeležence projekta skozi predstavitev posameznih, zanimivih urbanističnih in arhitekturnih potez mesta, nastalih tekom gradnje južne železnice (in prav zaradi nje), še posebej pa se projekt usmerja k mladi populaciji z namenom doprinesti nova znanja, ki jih sicer v splošnem izobraževalnem sistemu mladi ne dobijo.

za koga / Sprehod je namenjen širši javnosti tako v Mestni občini Celje kot v širši Savinjski regiji in tudi širše, saj obravnava tematiko južne železnice, ki geografsko poteka skozi celotno državno omrežje. Sprehod pa je še posebej namenjen mladini, ki jo izobražuje in osvešča o vplivu južne železnice na urbanizacijo v mestih ob njeni trasi, če posebej pa se osredotoča na mesto Celje. Tematika sprehoda je aktualna, izbrana je tako, da terminsko sovpada s 170. obletnico prihoda prvega vlaka v Celje in je organizirana na dan, ko je ob tej priložnosti poteka več dogodkov v centru mesta.

koncept / Sprehod bo potekal po strogem mestnem jedru Celja, saj so tu vidne največje fizične spremembe v urbanem tkivu, ki so nastale s prihodom južne železnice v Celje. Proga je bila namreč v Celju speljana veliko bliže mestnemu jedru zaradi omejenega prostora med nekdanjim mestnim obzidjem in Voglajno. Zato ni bilo težko povezati mesta in novega kolodvora, podaljšati je bilo potrebno le nekdanjo Ulico novih vrat, posledično pa so uredili tudi nekdanji Bismarckov trg (1899) in zgradili reprezentančne stavne v neposredni bližini železnice (Mestno hranilnico, 1877 in Celjski dom, 1907). Iz kratkega opisa je razvidno, da nas bo vsebina in pot sprehoda vodila po SMJ in osvetlila nekatere njegove vsebine skozi razvoj in vpliv južne železnice na mesto. Sprehod bo zasnovan tako, da bo dan še posebej velik poudarek na kulturni vzgoji in izobraževanju s področja arhitekture in urbanizma mlajših generacij.

sofinanciranje / Mestna občina Celje, Javni poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2016

najave in objave /
Portal "V Celu dogaja", spletna stran
Spletni časopis Celja in okolice - Celje.info, spletna stran
allevents, spletna stran
Zavod Celeia, Poletje v Celju 2016
Novi tednik, 2.6.2016


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka