• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comUrbani sprehod Jane's Walk 2015 v Celju /
Prostori druženja v soseski Lava


V letošnjem letu se Celje že četrtič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo vsako leto v začetku meseca maju. Sprehodi obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, celjski sprehod pa bo prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu mest in medsebojnem povezovanju prebivalcev.

kraj in čas začetka sprehoda / sreda, 6. maj 2015 ob 17.00

zbirno mesto / Lava, ploščad pred trgovino, pošto in lekarno

pot sprehoda / vodila nas bo po območju stanovanjske soseske Lava

sodelujoči / na pot vabimo vse, ki v soseski Lava bivajo, ustvarjajo, se družijo ali so kako drugače aktivni, kot tudi vse tiste, ki bdijo nad razvojem tega dela mesta ali se zanj še posebej zanimajo

organizator sprehoda / Zavod METRO SR, www.metro-sr.org

vodja sprehoda / dr. Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org) in mag. Gorazd Fuman Oman, telefon 03 4900 409, gsm 031 555 201

zaključek sprehoda / sprehod traja približno uro in pol

vpliv vremena / sprehod se izvede v vsakem vremenu

vstopnina / dobra volja (sprehode po celem svetu organizirajo prostovoljci)

slovenski koordinator urbanih sprehodov / IPoP, Mreža za prostor

izhodišča sprehoda / Ena ključnih prednosti bivanja v urbanih območjih je možnost interakcij, možnost srečevanja, je mesto priložnosti. Najbolj primeren prostor srečevanja je prav fizičen prostor: naselje, mesto, ulica ali samo pot. S sprehodom želimo ozaveščati o pomenu kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih na Lavi ter aktivno vključiti vse uporabnike pri njihovem raziskovanju. Na sprehodu bomo iskali aktivne "prostore druženja" in ugotavljali, kako so nastali, s čim nas privlačijo, kdaj jih uporabljamo, kako skrbimo zanje, kaj nam pomenijo, kako jih je mogoče izboljšati in jih narediti še bolj atraktivne. Poiskali pa bomo tudi kotičke, ki bi lahko postali novi "prostori druženja".

poročilo po zaključenem sprehod / Na sprehodu smo sledili izhodišču in sicer, da je ena ključnih prednosti bivanja v urbanih območjih možnost interakcij, možnost srečevanja, mesto priložnosti. Najbolj primeren prostor srečevanja je prav fizičen prostor: naselje, mesto, ulica ali samo pot. S sprehodom smo želeli ozaveščati o pomenu kvalitetno grajenih in oblikovanih javnih prostorih na Lavi ter aktivno vključiti vse uporabnike pri njihovem raziskovanju.

Na sprehodu smo iskali aktivne "prostore druženja" in ugotavljali, kako so nastali, s čim nas privlačijo, kdaj jih uporabljamo, kako skrbimo zanje, kaj nam pomenijo, kako jih je mogoče izboljšati in jih narediti še bolj atraktivne. Sprehajalci so obujali spomine na druženje v soseski Lava pred več desetletji in opazovali, na kak način se družimo danes. Skupna ugotovitev je bila, da je druženja vse manj, odrasli otrok več ne spustijo na igrišče, ob številnih obšolskih dejavnostih jim zmanjka časa in energije za prosto igro. Tako so tudi igrišča vse bolj prazna, dejstvo pa je, da se tudi odrasli v javnem prostoru ne družimo dovolj.

Kljub temu smo na Lavi še našli kotičke, kjer poteka vsakodnevno druženje; nekateri prostori druženja nastajajo spontano, za ureditve drugih je pobudo dala celo skupnost stanovalcev sama, rezultat pa je živahno manjše otroško igrišče, nekateri prostor druženja so morda potrebni obnove, nekaterim manjka vsebina, nekateri pa živijo zaradi dodatne gostinske ponudbe. Ugotovili smo, da "prostore druženja" dejansko ustvarjamo ljudje sami s svojo navzočnostjo in tudi odgovornostjo so javnih prostorov. Mestna oblast pa je tista, ki naj zazna potrebe v prostoru in morda vsaj z majhno pomočjo izboljša kvaliteto prostora, v katerem se bomo tako še raje družili.

Konkreten predlog udeležencev sprehoda, ki se navezuje na to ugotovitev, pa je predlog zelo drobne intervencije, ki bi naredila druženje na Lavi še prijetneje in sicer postavitve košev za pasje iztrebke z vrečkami, prioritetno okrog vrtca kjer poteka pešpot, ob kateri je prav zaradi odsotnosti takih košev preveč pasjih iztrebkov za nemoteno sprehajanje. Nadzor nad pobiranjem ob postavitvi ustreznih košev bi gotovo še dodatno pripomogel k uporabi "prostorov druženja" na Lavi.

Zahvaljujemo se vsem sprehajalcem, s katerimi smo se 6.5.2015 družili na Lavi, vrtcu Zarja (enoti Iskrica) za njihov pogled na druženje v tej soseski, novinarjem, ki so se sprehajali z nami in osveščali tudi druge Celjane o pomenu urejanja mest po meri pešcev in njihovih prebivalcev ter slovenskemu koordinatorju sprehodov IPoP!

sofinanciranje / Mestna občina Celje, Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v MOC, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna MOC in RS v letu 2015

najave /
Jane's Walk, uradna spletna stran urbanih sprehodov
Celje.info, spletni časopis Celja in okolice
IPoP, spletna stran slovenskega koordinatorja urbanih sprehodov
Radio Celje, 6.5.2015 (8.15)
Novice, lokalni časopis, spletna stran
STA, spletna stran
Green building council, spletna stran
Radio Antena, spletna stran

medijske objave /
Novice, lokalni časopis, 6.5.2015 spletna stran
Celjan, prispevek, 13.5.2015
Mladi smo, 14.5.2015, spletna stran
Novi tednik, 14.5.2015, tiskana izdaja


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka