• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comUrbani sprehod Jane's Walk 2013 v Šmarju pri Jelšah /
iz vrtca in šole na tržnico

V letošnjem letu se Šmarje pri Jelšah prvič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo prvi vikend v mesecu maju. Sprehodi obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, šmarski sprehod pa je prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih, o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora ter spodbujal povezovanje prebivalcev s sosedi in sosesko.

Tema šmarskega sprehoda, imenovana "iz vrtca in šole na tržnico", je pokazala na nekatere svetle in nekatere malo manj svetle točke začrtane poti. Občina Šmarje pri Jelšah je v preteklih letih vzorno poskrbela za pešcem, invalidom ter otrokom prijazen kraj. Ureditev nivojev pločnikov, izgradnja kolesarskih poti, pridobitev novega vrtca so le nekatere izmed novitet. A kljub urejanju naletimo na točke, kjer je sprehod lahko oviran. V skupnem pogovoru med soustvarjalci krajevnega življenja, udeleženci in voditelji sprehoda smo ugotavljali, kakšne so pomanjkljivosti in morebitne rešitve izbrane poti.

Med sprehodom smo si ogledali tudi primere dobre prakse, kot so obnova nadhoda in nižanje pločnikov po celotnem Šmarju. Sprehodili smo se po petih točkah, na katerih smo v skupni debati ugotavljali, katere so stvari, ki bi jih lahko spremenili za lažjo hodljivost po poti.

kraj in čas začetka sprehoda / sobota, 4. maj 2013, ob 10.00 pred otroškim vrtcem Šmarje pri Jelšah, enota Sonček

pot sprehoda / vodila nas je od vrtca do šole, čez nadhod skozi trg do kavarne, primerna je bila za pešce vseh starosti, namenjena je bila vsem, ki s krajem živijo

vodja sprehoda / Zavod METRO SR, www.metro-sr.org

kontakt / Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org),
              / Špela Čebular (spelacebular@gmail.com)

zaključek sprehoda /  ob 11.30 na zadnji točki, pri Vialli pub-u

vstopnina / dobra volja (sprehode po celem svetu organizirajo prostovoljci)

slovenski koordinator urbanih sprehodov / IPoP, Mreža za prostor

opis sprehoda /
Začetek poti se prične pri otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah, enoti Sonček (1). Sama ideja poti je zasnovana na otroškem sprehodu do šmarske tržnice, ki se odvija vsako prvo soboto v mesecu.

Ker imajo otroci v osnovni šoli in v vrtcu Livada brate, sestre in prijatelje, s katerimi bi skupaj odšli na ploščad pred kulturni dom, kjer se vse skupaj dogaja, nas pot najprej vodi proti šoli, proti zahodu, ob železnici in nogometnem igrišču. Nadaljujemo po asfaltirani pešpoti, ki se rahlo vzpenja proti osnovni šoli. Na koncu omenjene pešpoti premagamo stopnice (2) ali pa se odločimo za bližnjico, ki so jo shodili pešci. Tukaj se vrtčevski otroci vsakodnevno srečujejo z otroki iz osnovne šole, nekaj metrov nižje pa še z otroki iz novozgrajenega vrtca, enota Livada.

Pot nadaljujemo do nadhoda nad železniškimi tiri (3). Neučakanost in živahnost pri prečkanju nadhoda ne sme zasenčiti varnosti prečkanja, kljub temu, da je bil pred kratkim obnovljen. Ugotavljali bomo, kako bi morebitni telesno ovirani udeleženci sprehoda in starši z vozički lahko nadaljevali pot.

Pešačimo proti trgovini Jager (4), kjer si bomo pogledali, na kakšen način prečkamo glavno cesto. Ker pa je dogajanje na šmarski ploščadi najbrž zelo pestro, se bomo sprehodili čez parkirišče pred omenjeno trgovino proti Občini in vse do zaključne točke (5), Vialli pub-a, ki se nahaja tik ob ploščadi.

Vmes si ogledamo še primere kvalitetnih ureditev za pešce, nato pa se lahko prepustimo dogajanju tržnice, ki v kraj privabi precej ljudi ter s tem predstavlja družabno točko Šmarčanov. Mogoče pa se naslednjič kdo raje iz vrtca in šole na tržnico odpravi peš?

Sprehod je namenjen vsem, ki s krajem živijo. Še posebej vabimo pešce, ki to pot vsakodnevno uporabljajo bodisi za opravke ali sprehode, šolarje in vrtčevske otroke s starši, ki pešačijo v šolo oziroma vrtec, ter vse tiste, ki imajo zanimive predloge o ureditvah površin za pešce v Šmarju.

letak
povabi prijatelja

poročilo s sprehoda /
Pot je bila zasnovana na konceptu sprehajanja z vozičkom in pešačenja otrok. Sprehodili smo se po petih točkah, kjer smo naleteli bodisi na določeno težavo ali primer dobre prakse, kot so nižanje pločnikov in obnova nadhoda za nemoteno prečkanje poti.

Sprehoda se je udeležil tudi župan Občine Šmarje pri Jelšah, g. Jože Čakš, ki je konkretnim pobudam, kako narediti pot prijaznejšo uporabnikom, izrazil veliko podporo.

Skupen zaključek sprehoda smo strnili v ugotovitev, da je potrebno včasih na že neštetokrat prehojeni poti samo "odpreti oči" ali se poistovetiti z ostalimi uporabniki poti, da opazimo oviro, ki morda za nas niti ni pomembna, mamicam z vozički pa predstavlja nepremostljivo težavo. Če predlog za izboljšanje naleti na prava ušesa, je z majhnimi posegi v prostoru lahko določena pot veliko prijaznejša za vse. Zaključne ugotovitve s predlogi za izboljšanje bomo vodje sprehoda v imenu vseh udeležencev posredovali Občini Šmarje pri Jelšah. Verjamemo, da bo mogoče kak predlog tudi uresničiti in tako povečati privlačnost naselja za pešačenje in predvsem za varno hojo otrok "iz vrtca in šole na tržnico".

Zaključna misel urbanega sprehoda po Šmarju pri Jelšah je ta, da je naselje pešcem prijazno, z aktivno udeležbo prebivalcev pri urejanju prostora in na drugi strani s posluhom lokalne oblasti, pa je mogoče hitro premostiti vsakdanje težave na pešpoteh po Šmarju.

Organizatorji sprehoda zavod Metro SR se zahvaljujemo vsem aktivnim udeležencem sprehoda ter sodelujočim govornikom za prijeten sprehod in konstruktivne predloge za izboljšanje hodljivosti po Šmarju pri Jelšah.

mediji /
Kozjansko.info (7.5.2013)
VTV (8.5.2013)
Novi tednik (9.5.2013)
IPoP (13.5.2013)zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka