• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comUrbani sprehod Jane's Walk 2013 v Celju /
danes grem v šolo peš!

V letošnjem letu se Celje že drugič pridružuje globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom ''Jane's Walk'' po celem svetu potekajo prvi vikend v mesecu maju. Sprehodi obeležujejo ime in ideje Jane Jacobs, celjski sprehod pa je prav tako kot ostali sprehodi po svetu ozaveščal o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih - poudarek sprehoda je bil na pomenu pešačenja v šolo, o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora ter na spodbujanju povezovanja prebivalcev s sosedi in sosesko.

kraj in čas začetka sprehoda / nedelja, 5. maj 2013 ob 17.00, začetek pred II. OŠ (Slavko Šlander), Ljubljanska cesta 46, Celje

pot sprehoda / vodila nas je od II. OŠ po mestni četrti Slavko Šlander, primerna je bila za pešce vseh starosti, namenjena je bila vsem, ki se radi sprehajajo po tem delu Celja, še posebej pa šolarjem in njihovim staršem

sodelujoči / na poti smo v diskusiji sodelovali vsi pešci, o pomenu pešačenja (v šolo) nam je spregovoril ravnatelj II. OŠ, prof. Igor Topole, o priložnostih pešačenja po mestni četrti Slavko Šlander pa v imenu njenega predsednika, g. Alojza Melavca, tudi številni predstavniki mestne četrti

organizator sprehoda / Zavod METRO SR, www.metro-sr.org, v sodelovanju z II. OŠ Celje in mestno četrtjo Slavko Šlander

vodja sprehoda / Mojca Furman Oman (mojca@metro-sr.org), telefon 03 4900 409, gsm 031 555 201

zaključek sprehoda / ob 19.00 na začetni točki

vpliv vremena / na polovici sprehoda nas je zajela močna nevihta, zato smo načrtovano pot sprehoda skrajšali in ga v obliki okrogle mize zaključili v dvorani II. OŠ

vstopnina / dobra volja (sprehode po celem svetu organizirajo prostovoljci)

slovenski koordinator urbanih sprehodov / IPoP, Mreža za prostor

izhodišča sprehoda /
Danes bomo še posebej pozorni pešci, danes bomo celo zelo pozorni otroci, ki se v šolo odpravijo peš. Igrajmo se, da je danes naš prvi šolski dan.

Naj grem v šolo peš? Ne ljubi se mi, nihče več ne hodi peš, vsi se peljejo, torba je težka in pripravlja se na dež, poleg tega mamo skrbi, kako bom prečkal cesto, očeta pa, če me bo sosedov fant spet porinil v lužo?

Čeprav ... na drugi strani ceste pešači moja najljubša sošolka, mogoče ji lahko nesem torbo. Če nesem dve torbi naenkrat, si celo krepim mišice. Ko me bo Peter videl z Majo, bo strašno zavisten in me gotovo ne bo več porival v luže. Zaradi pešačenja bom bolj zdrav, imel bom kondicijo in gotovo bom hitrejši pri teku na športnem dnevu. Spotoma se lahko ustavim pri babici in jo pozdravim ali pa pomagam starejšemu sosedu in mu odnesem smeti. Zadnjič me je nagradil s sočno jabolko. Če pohitim, lahko naredim še kak poskok na igriču. Mogoče pa spotoma naberem šopek marjetic za Majo ...

... danes grem v šolo peš!

Se otroci tako odločajo sami ali namesto njih odločamo kar odrasli? Jih z avtom peljemo v šolo, ker jim ne zaupamo ali je prometni prehod do šole resnično nevaren? Katere poti ubirajo naši otroci - so prometno varne, gredo raje po bližnjicah, izbirajo senčne ali sončne poti, se ob njih kaj dogaja, koga srečujejo, kaj opazujejo, se ukvarjajo z naravo, so varni ali ogroženi, se jim mudi, težko premagujejo ovire na poti, jih javni prostor vabi k igri ali je neurejen in slabo dostopen, ...?

Na sprehodu se bomo sprehajalci vživljali v otroški svet in njihovo percepcijo prostora, otroci bodo z nami delili izkušnje iz svojih poti v šolo, odraslim sprehajalcem bomo prisluhnili, kje in zakaj najraje pešačijo, predvsem pa bomo skupaj ugotavljali naslednje:

... so šolske poti naših otrok dovolj varne in zanimive in kako jih izboljšati, da bodo naši otroci radi in pogosto pripešačili v šolo?
... je javni prostor dovolj atraktiven in javno dostopen, da privlači čim več uporabnikov različnih starostih skupin?
... so pešpoti varne in ustrezno speljane, da motivirajo prebivalce k pešačenju po vsakdanjih opravkih?

Da bo sprehod lažje potekal, smo pripravili načrt poti z vmesnimi postanki (točkami), kjer bomo še posebej pozorno pogledali na javni prostor, po katerem pešačimo; vidne sledi bomo pustili v obliki skic, napisov, komentarjev, ki jih bomo napisali s kredami; pisna pobuda bo ob konsenzu vseh udeležencev po zaključku posredovana pristojnim službam.

letak 1
letak 2
povabi prijatelja

poročilo s sprehoda/
Namen sprehoda je bil spodbujanje diskusije udeležencev o izboljšanju hodljivosti po območju četrti, predvsem pa promocija pešačenja v šolo in po vsakodnevnih opravkih. Kljub močnemu deževju je bila na sprehodu izjemna udeležba, sprehajalce je pospremil ravnatelj II. OŠ, prof. Igor Topole, in številni predstavniki Mestne četrti.

Krožna pot je bila predvidena s šestimi postojankami, a se je zaradi vpliva dežja okrnila. Na poti smo odkrivali, kaj pešce k pešačenju privablja in katere ureditve so pešcem manj prijazne ali celo nevarne. Prof. Topole je poudaril, da je pešačenje izjemno pomembno z vidika zdravja, saj na podlagi dolgoletnega spremljanja telesnih sposobnosti otrok ugotavlja, da se danes otroci bistveno manj gibljejo in so posledično tudi težji kot pred desetletji. Predstavniki mestne četrti so poudarili, da je ta del Celja dobro urejen za pešce, se pa trudijo na področju izboljšanja prometne varnosti zagotoviti varnejša prečkanja glavnih prometnic. V diskusiji smo razpravljali tudi o velikem pomenu dreves in njihovem blagodejnem vplivu na klimo sosesk, o možnostih izboljšanja bivalnih in varnostnih pogojev z ustreznimi zasaditvami in zelenimi barierami, o težavnem prečkanju Čopove ulice in Ljubljanske ceste zaradi velike pretočnosti prometa in podobno.

Zaključna misel urbanega sprehoda po Celju je predvsem ta, da je za dvig kulture pešačenja potrebna že sama vzgoja otrok. Bistven vlogo lahko pri tem odigra partnersko sodelovanje stroke, šole in mestne četrti, ki skupaj ustvarjajo varne, privlačne in zanimive peš poti v šolo.

Organizatorji sprehoda zavod Metro SR se zahvaljujemo vsem aktivnim udeležencem sprehoda ter sodelujočim govornikom za prijeten sprehod in konstruktivne predloge za izboljšanje hodljivosti po Celju.

mediji /
Celje.info (7.5.2013)
siol.net (7.5.2013)
preberi.si (7.5.2013)
VTV (8.5.2013)
Novi tednik (9.5.2013)
IPoP (13.5.2013)


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka