• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / "zmaga" na Ustavnem sodišču

podrobno / Ustavno sodišče je odločilo, da je širitev območij stavbnih zemljišč do 5000 kvadratnih metrov zgolj s sklepom občinskega sveta neustavna. Sodišče je presodilo, da sta s spornim 29. členom novele Zakona o prostorskem načrtovanju kršeni Aarhuška konvencija in ustava, saj ne vključuje javnosti, zato je izvajanje člena prepovedalo. S tem je ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je februarja 2013 skupaj vložilo osem nevladnih organizacij s področij urejanja prostora in varstva okolja. Gre za pomembno pravno zmago Mreže za prostor, ki združuje nevladne organizacije na področju urejanja prostora, in mreže okoljskih nevladnih organizacij Plan B za Slovenijo.

Metro SR / Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti je bila pripravljena v okviru Mreže za prostor; pobudo je pripravil Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC v sodelovanju z Zavodom METRO SR, zavodom za prostor Savinjske regije.

objave
Mreža za prostor, 23.10.2014
Delo, 21.10.2014
Delo, 29.10.2014
Radijski dnevnik, 24.10.2014, od 12:50 do 14:50 minute.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka