• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Prispevek k oblikovanju urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko Šlander / aktivno državljanstvo pri urejanju prostora / javna tribuna občanov

kdaj / v ponedeljek 7.10.2013 ob 16.00 uri

kje / v družbenih prostori MČ Slavko Šlander, V. prekomorske brigade 4, Celje

sofinanciranje / javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje za leto 2013

ozadje / Zavod METRO SR je neodvisen raziskovalni zavod in nevladna organizacija na področju prostorskega načrtovanja, urbanizma, arhitekture in krajinske arhitekture, ki prioritetno na področju Savinjske regije skrbi za promocijo, izobraževanje in razvoj prostorske kulture. V zavodu METRO SR se ukvarjamo z raziskovalno, izobraževalno in promocijsko dejavnostjo. Odzivamo se na trenutne potrebe v prostoru in skozi raziskave, arhitekturne projekte, promocijske in izobraževalne dogodke ozaveščamo javnost, stroko, gospodarstvo in javno upravo o rešitvah in vizijah na področjih prostora.

Zavod METRO SR se vsako leto pridružuje izvedbi Svetovnega dneva Habitata, ki je posvečen mestom in naseljem. Obeležujemo ga že od leta 1985, ko je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila, da bo vsak prvi ponedeljek v oktobru namenjen osvetlitvi vsebin, povezanih z urbanim razvojem in opominu na nujnost zagotavljanja osnovnih pravic ljudi do ustreznih bivališč ter ustvarjanja socialnih in fizičnih pogojev za kakovost življenja v mestih in naseljih. Svetovni dan Habitata, ki je izvorno povezan z zagotavljanjem pravica do bivališča, je svetovna zveza arhitektov, UIA, obeležila tudi kot svetovni dan arhitekture.

Tako bomo letos 7. oktobra v Celju, natančneje v Mestni četrti Slavko Šlander organizirali javno tribuno z občani na temo ''Prispevek k oblikovanju urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko Šlander''. S tem dogodkom želimo spodbuditi aktivnejšo vlogo občanov pri načrtovanju mestnega prostora ter pod strokovnim vodstvom nevladne organizacije usmerjati in koordinirati razpravo v iskanju strokovno primernih in konstruktivnih rešitev.

Na javni tribuni bodo sodelovali arhitekti, urbanisti, predstavniki in občani Mestne četrti, predstavniki Mestne občine Celje ter ostala zainteresirana javnost. Dogodek bo sestavljen iz treh delov. V uvodu bodo podana izhodišča in namen okrogle mize ter pričakovani rezultati. V nadaljevanju bo potekala javna debata z vsemi udeleženci, kjer bomo iskali prednosti in slabosti življenja v tej mestni četrti ter oblikovali priložnosti ter morebitne nevarnosti pri nadaljnjem razvoju. Ob zaključku pa bomo poskušali izoblikovati skupen memorandum o viziji urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko Šlander ter ga poslati pristojnim na Mestni občini Celje.

program / ponedeljek 7.10.2013

16.00 / uvodna izhodišča
16.15 / javna debata
17.00 / oblikovanje memoranduma
17.30 / zaključek

zaključek / S tem posvetom zaključujemo letošnji niz dogodkov na temo urbanističnega razvoja Mestne četrti Slavko Šlander, v okviru katerih smo prvi vikend v maju izvedli urbani sprehod Jane's walk 2013 na temo "danes grem v šolo peš" ter v nadaljevanju z učenci II. Osnovne šole projekt "(p)oživimo ulico''.

vabilo / Vljudno vabljeni!

izjava za medije / Projekt je zaključen - povzetek si lahko preberete v izjavi za medije.

dogodek so najavili ali o njem poročali /
TV Celje, oddaja Dogodki dneva, 9.10.2013 in novica na spletni strani
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 7.10.2013, spletne strani
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, 7.10.2013, spletne strani
CNVOS, 6.10.2013, spletne strani
Novi tednik, 24.10.2013, članek


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka