• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comInfo točke Mreže za prostor

kaj / V Celju je od meseca februarja 2013 dalje odprta Info točka Mreže za prostor, ki deluje v okviru projekta "Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora". Info točke bodo delovale v štirih mestih po Sloveniji: Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. Nosilec Info točke v Celju je zavod METRO SR.

zakaj / Info točke so namenjene krepitvi vloge Mreže za prostor v lokalnem okolju.

za koga / Na Info točkah dobijo informacije vse zainteresirane lokalne pobude in civilne iniciative, ki se srečujejo s problemom v prostoru, pri katerem je ogrožen interes širše skupnosti .

vsebina / Info točka nudi informacije o Mreži za prostor, o vsebini in načinu delovanja, članstvu, koristih prejemanja informacij, storitvah delovnih skupin in podobno. Info točka predstavlja prvi odziv na morebitno problematiko lokalnega urejanja prostora, ki vključuje pojasnilo o posameznih vidikih prostorskega načrtovanja. Info točka nudi informacije o postopkih prostorskega načrtovanja in pravno svetovanje s področja urejanja prostora in okoljevarstva.

Info točka Mreže za prostor Celje / Nosilec Info točke je zavod METRO SR.

naslov: METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije, Aškerčeva 14, 3000 Celje
kontakt: Mojca Furman Oman
na sedežu ali po telefonu: 03 4900 409
e-pošta: mojca@metro-sr.org
splet: http://www.metro-sr.org/
Osebno ali po telefonu odprto: vsaka sreda od 13.00 do 15.00 ure

financiranje / Info točka Mreže za prostor deluje v okviru projekta "Mreža za prostor - za krepitev vloge NVO pri urejanju prostora", ki ga financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka