• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comrevitalizacija Celeiaparka / Mesta po svetu se soočajo s trendom praznjenja in odmiranja mestnih jeder. Vzroki za to so različni. Omejen prostor, zapleteni pogoji gradnje in visoke cene zemljišča so vplivali na umik investitorjev iz mestnih jeder  na njihovo obrobje. Veliki trgovski centri in podjetja vidijo prednosti v lokacijah z enostavnim dostopom, možnostjo parkiranja in enostavno navezavo na avtocestno omrežje. Pomanjkanje oz. napačne strategije "varovanja" mestnih jeder in slaba prometna politika so povzročile izseljevanje trgovskega in gostinskega programa iz mestnih jeder v trgovske centre, ki postajajo nova središča druženja in preživljanja prostega časa. Mestna središča se medtem praznijo. V njih ostajajo le tisti, ki druge možnosti nimajo. Majhna kupna moč prebivalcev vpliva na nizkocenoven in neatraktiven trgovski program, ki ne more tekmovati z velikimi trgovskimi centri na obrobju mesta. Kapitala, ki bi vlagal v mestno jedro zato ni. Poleg tega slab socialni položaj prebivalcev in razdrobljeno lastništvo znotraj meščanskih stavb onemogočajo obnovo mestnega tkiva. Začaran krog v katerem so se znašla stara mestna jedra povzroča njegov počasen propad... Celje spada med mesta, ki se soočajo s sorodnimi procesi. Med neizkoriščene stavbe mestnega jedra sodi tudi stavba Celeiapark ob Aškerčevi ulici, umeščena med glavno avtobusno in železniško postajo. Od večine ostalih se loči po tem, da gre za relativno novo stavbo, ki zaradi nepremišljenega programa, slabše dostopnosti in selitve trgovskih vsebin v večje trgovske centre nikoli ni povsem zaživela.

cilj / Projekt revitalizacije bo potekal na več nivojih, ki se razlikujejo po merilu in vsebini. Skupen vsem je cilj ustvariti dodano vrednost v neizkoriščenemu prostoru ter v obstoječi stavbi revitalizirati programske in posledično tudi arhitekturne strukture.


ciljna skupina / 
dejanski uporabniki objekta / potencialni uporabniki objekta / lokalna politika strokovna javnost


časovni potek / 
Pilotni projekt delne revitalizacije 5. etaže je že pripravljen in je v fazi izvedbe. Izveden bo predvidoma do sredine leta 2012. Začetek revitalizacije celotne stavbe pa se bo začel s posveti in okroglimi mizami v sklopu Tedna arhitekture in prostora Slovenije, ki bo letos potekal na temo Urbana prenova in sicer 1.-7. oktobra 2012. V Celju bodo osrednji dogodki potekali ravno v Celeiaparku, kar bo hkrati predstavljajo simboličen začetek revitalizacije. Hkrati pa se bodo pričeli pogovori in razstave o revitalizaciji celotnega mestnega jedra Celja. V sklopu tega dogodka bodo določene vse nadaljnje aktivnosti.

program / predstavitev projekta revitalizacije 5. etaže / predavanja / okrogla miza z lastniki prostorov / okrogla miza s potencialnimi ponudniki storitev / po programskih sklopih


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka