• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comarhitekturna svetovalnica / Večina med nami se vsaj enkrat v življenju sreča z arhitekturnim izzivom kot je gradnja hiše, vikenda, postavitev enostavnega ali nezahtevnega objekta, prenova obstoječega objekta ali stanovanja, oprema prostora v stanovanju, ureditev okolice,... Laična javnost se reševanja arhitekturnega izziva loteva na različne načine - odgovore in pomoč iščejo pri znancih, sosedih, rešitve iščejo sami s pomočjo informacij z interneta, literature, revij,... Arhitekturna svetovalnice je prostor, kjer investitorji na enem mestu dobijo ključne informacije, kako začeti. Predvsem pa se podučijo o pomenu dobrega začetnega koncepta in strateškega načrtovanja, ki zagotavlja uspešen (finančni) nadzor nad celotnim projektom, ter o pomenu kakovostno urejenega prostora.

cilj / Investitorji bodo s pomočjo strokovnjakov (arhitektov, urbanistov) našli odgovore na naslednja vprašanja: kako začnem? / kaj potrebujem? / kje naj iščem? / kaj naj iščem? / kaj je pomembno? / so moja pričakovanja realna? / kdo so ključni sodelujoči? / katere prednosti ima kvalitetno urejen prostor? / ...

ciljna skupina / Arhitekturna svetovalnica je namenjena vsem investitorjem (fizičnim osebam), ki se lotevajo gradnje ali kakršnihkoli drugih posegov v prostor (postavitve garaž, bazena in podobno), adaptacije in prenove objektov, opreme notranjih prostorov, ureditve okolice objektov, postavitve igral,...

časovni potek / Arhitekturna svetovalnica bo potekala kot niz predavanj na skupno tematiko (enaki arhitekturni izzivi) in kot ločeno svetovanje za vsak konkreten arhitekturni izziv.

program / predavanja / 1 sklop 120 min / osebno svetovanje 60 min


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka