• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comnagrada / Zlata kocka 2017

kaj / nagrada v kategoriji "ustanove" za delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov

podeljevalec / Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

podrobno / Zavod Metro SR je letošnji prejemnik nacionalne nagrade Zlata kocka (v kategoriji »Ustanove«), ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije.

Nagrado smo prejeli za delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, ki smo jih izvajali v Celju v okviru Meseca prostora 2016 (spletna stran projekta).

Komisija v sestavi Špela Nardoni Kovač (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije), Marija Lesjak Reichenberg (Zavod RS za šolstvo) in Barbara Viki Šubic (Center arhitekture Slovenije) je v obrazložitvi k nagradi podala naslednje mnenje:

»Izjemen, večplasten projekt srednješolcev, ki širšo družbeno kritično misel prenese v naš vsakdanji prostor in iz sredstev omejevanja celo izdeluje elemente, ki prispevajo k druženju in povezovanju ljudi. Projekt izhaja iz aktualne družbeno prostorske tendence omejevanja javnih prostorov, parkov, otroških igrišč, ... in prepoznava ter analizira nezdravo individualizacijo, odtujenost in pomanjkanje socialnih stikov. V procesu izvajanja raziskuje uporabo istih sredstev omejevanja v dejanskem prostoru in z zaprtjem ceste na pomen javnega prostora opozori tudi širšo družbeno javnost. Še posebej izostreno se posveča merilu, ki nas sprašuje po spodbujanju občutljivosti, ustvarjalnosti in kritičnem razmišljanju. Nas, ki opazujemo ustvarjeno, intenzivno in sugestivno nagovarja, da se presprašujemo o naših stališčih in dejanjih. Končni rezultat je ureditev izbranega območja z opremo, ki vabi k srečevanju in druženju v javnem prostoru ter obenem pokaže ograjevanje kot napačen pristop tako na nivoju države, regije, mesta ...«.

Za sodelovanje se najlepše zahvaljujemo Gimnaziji Celje - Center, profesorici Maji Rak in ravnatelju Gregorju Deleja ter dijakom 4.i Umetniške gimnazije. Za finančno podporo pa gre zahvala Ministrstvu za okolje in prostor.

Prejeta nagrada je dodatna potrditev uspešno izvedenega dela tudi s strani strokovne žirije in motivacija za nadaljnje delo. Vabljeni, da se nam pridružite tudi ob naslednjih projektih!

mediji /
Delo, 1.3.2017, tiskana izdaja
Celjan, 8.3.2017, tiskana izdaja
Radio Celje, 6.3.2017
Novi tednik, 9.3.2017, tiskana izdaja


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka