• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Trajnostni urbanizem (izobraževalne delavnice za mlade)

kraj
/ Celje, Gimnazija Celje Center

sofinanciranje
/ Mestna občina Celje, Javni razpis za sofinanciranjemladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2016

vodji delavnic
/ Gorazd in Mojca Furman Oman

datumi
/ september - december 2016

koncept delavnic / Koncept programa temelji na izkušnjah iz izvedenih izobraževanj v preteklih letih, izvor projekta pa izhaja iz pobude mladih, ki so v dosedanjih delavnicah izražali željo po novih znanjih s področja urbanizma, po razumevanju mest in njihovega načrtovanja, po vključevanju njihovih želja v načrtovanje rabe (javnega) prostora, željo glede kreativnega ustvarjanja in željo po pridobivanju novih znanj in veščin s področja arhitekturnega ustvarjanja.

Program poteka skozi daljše časovno obdobje, sestavljen pa je iz posameznih delavnic, ki vsaka zase obravnavajo posamezne teme znotraj skupne teme Trajnostni urbanizem, in sicer: Osnovni pojmi, spoznavanje prostora z Arhitekturnim detektivom, Osnove trajnostnega urbanizma, Trajnostni način bivanja, Trajnostna mobilnost ipd. Delavnice potekajo v konkretnem prostoru in z uporabo različnih metod in pripomočkov ter uporabo pestrih materialov.

Namen programa je opolomočenje mladih pri razumevanju zakonitosti mesta in razumevanje paradigme trajnostnega urbanizma. Cilj programa so dosežena nova znanja udeležencev programa in dvig prostorske kulture med mlado populacijo.

Mladi udeleženci s svojim praktičnim delom pridobijo nova znanja in krepijo ali razvijajo kompetence iz področij urbanizma, arhitekture, umetnosti, prostorskega načrtovanja in podobno s poudarkom na temi Trajnostnega urbanizma. Tako znotraj te podrobneje spoznajo trajnostno mobilnost, trajnostne načine bivanja, principe trajnostne rabe prostora in njegovega načrtovanja. Poleg tega dobijo kompetence delovanja v parih in skupinah ter kompetence s področja uporabe različnih metod dela. Spoznajo se z novimi materiali ali z uporabo obstoječih materialov na drugačne, kreativne načine. Razvijajo kritičen odnos do prostora in ga argumentirano predstavijo. Z delavnicami se spodbuja njihova kreativnost in umetniški izraz. Bistveno pa je, da se vključijo v aktualne tokove novih paradigem razvoja mest - v trajnostne načine bivanja v njih in v trajnostne načine njihovega načrtovanja.

Ena od delavnic je bila izvedena v Mladinskem centru Celje (19.9.2016).

Delavnice so se nanašale na naslednje vsebine:
- spoznavanje osnovnih pojmov (urbanizem, urejanje prostora, varstvo okolja, prostorsko načrtovanje)
- pomen javnih prostorov v teoriji in praksi
- ogled primerov dobre in slabe prakse urejanja javnih prostorov v mestu, fotodokumentacija
- praktične delavnice (npr. kritika prostora, analiza kvalitet prostora, SWOT analiza izbranega prostora)
- aktivno državljanstvo v odnosu do prostora (spoznavanje idej Jane Jacobs)
- teorija zgodovine mest
- (ne)kultura bivanja v praksi

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka