• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / izobraževanje na temo Urbanizem v okviru predmeta Bivalna kultura

kje / Gimnazija Celje - Center, Umetniška gimnazija - likovna smer (4.i)

kdaj / šol. leto 2015/16

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

izvedba / V okviru izobraževanja na temo Urbanizem smo v šolskem letu izvedli predavanje »Osnovni pojmi (urbanizem, urejanje prostora, varstvo okolja)«, delavnico z Arhitekturnim detektivom (spoznavanje Kosovelove ulice), praktično obravnavo pojma »javni prostor«, delavnico »Družbeni eksperiment - Miza za dva«, predavanje »Javni prostor«, predavanje »Zgodovina mest«, delavnico »Zemljevid zvokov«, delavnico »Intervencija v javnem prostoru«, delavnico »Praznična Kosovelova«, predavanje in vaje »Trajnostni urbanizem«, »Trajnostni urbanizem - podeželje/mesto« ter »Trajnostni urbanizem - trajnostna mobilnost (analiza stanja in predlogi ureditve za Kosovelovo ulico)«. Zaključili smo z delavnico »Trajnostni urbanizem / Kosovelova ulica«.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka