• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Miza za dva, urbanistična delavnica za otroke in mladino

datum
/ izvedba je predvidena jeseni 2015

udeležba
/ vabljeni mladi, ki jih zanimajo prostori druženja

vodji delavnic
/ Gorazd in Mojca Furman Oman

potek delavnice
/ V uvodnem predavanju se bomo pogovorili o pomenu javnih prostorov, prostorov za druženje in igro. Kje so, kakšni so, njihova dostopnost in uporabnost bodo osrednja odprta vprašanja. V nadaljevanju bomo spoznavali prostor in odkrivali njegovo bogastvo in raznolikost. Osrednji del druženja bo predstavljala delavnica z izdelavo mize za dva. Osnovni kosi iz lesene vezane plošče bodo že izrezani ter pripravljeni. Udeleženci jih bodo skupaj zložili in zlepili ter v tako izdelano mizo umestili poljubno vsebino. Nato se bomo pogovarjali o umestitvi takšnega izdelka v urbano okolje in o njegovem simbolnem pomenu.

najave in objave /
Mladinski center Šentjur, spletne strani
Kozjansko.info, spletni časopis Obsotelja in Kozjanskega
Občina Šentjur, spletne strani

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka