• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / članek v publikaciji Igra ustvarjalnosti - teorija in praksa urejanja prostora

kdaj
/ št. 2 , leto 2014

o reviji / znanstvena revija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, ur. Alenka Fikfak, Alma Zavodnik Lamovšek

o članku / Prispevek z naslovom Niz izobraževanj otrok in mladine o kvalitetah lokalnega prostora, na temo programa izobraževanj otrok in mladine o kvalitetah lokalnega prostora, ki jih Metro SR izvaja v obliki delavnic.

spletna stran revije / http://www.iu-cg.org

spletna stran številke / http://www.iu-cg.org/paper/2014/iu02.html


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka