• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / Hiša v parku, delavnica za otroke 

kraj / Podsreda

datum / sreda, 8.10.2014, od 8.00 do 12.00

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce v okviru Praznika kozjanskega jabolka

lokacija in sponzor delavniceJavni zavod Kozjanski park

udeležba / delavnice se je udeležilo 16 učencev 4. razdera OŠ Bistrica ob Sotli

vodji delavnic / Gorazd in Mojca Furman Oman

koncept delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnico smo prilagodili četrtošolcem. V prvem delu smo spoznavali kulturno krajino Kozjanskega ter prostor Kozjanskega zaznavali z vsemi čutili. V drugem delu smo narisali načrt kozjanske hiše in tlorise v merilu 1:1 z letvicami prikazali v dejanskem prostoru. Sprehodili smo se po štirih novih hišah, ki so jih načrtovali in izvedli četrtošolci in v njih odkrivali elemente tipične kozjanske hiše. Ob zaključku delavnice smo iz tradicionalnega materiala, lesenih letvic naredili štiri nove kose urbanega pohištva, ki smo jih seveda tudi preizkusili.

objave, najave / Družinski programi Po muzejih


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka