• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comnagrada / Zlata kocka 2014

kaj / nagrada v kategoriji "ustanove" za niz izobraževanj otrok in mladine o kvalitetah lokalnega prostora

podeljevalec / Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

podelitev / Ministrstvo za kulturo, 4.3.2014

podrobno / Metro SR je na nacionalnem natečaju Zlata kocka 2014, ki jo podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije kot del mednarodnega natečaja, ki ga razpisuje Svetovna zveza arhitektov (UIA), prejeli nagrado v kategoriji "ustanove" za niz izobraževanj otrok in mladine o kvalitetah lokalnega prostora.

Nagrade so bile podeljene na svečani podelitvi 4.3.2014; poleg nagrajencev in predstavnikov Zbornice za arhitekturo in prostor so bili navzoči tudi predstavniki Ministrstva za kulturo s pristojnim ministrom dr. Urošem Grilcem.

Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije namreč v naši regiji izvaja lastne programe izobraževanj otrok in mladine o pomenu kvalitet lokalnega prostora v obliki delavnic, s katerimi smo tudi kandidirali na javnem natečaju.

Delavnice, ki smo jih v letih 2012-13 izvedli v Galeriji Velenje (mesto... industrija...mesto), v Kozjanskem parku (hiša v parku), v Mladinskem centru Celje (naše mesto) in v II. OŠ Celje ((p)oživimo ulico) smo na natečaj Zlata kocka 2014 prijavili skupno kot projekt, ki je celostno sistemsko zasnovan in vzpodbuja dvigovanje zavesti o prostoru in arhitekturi med mladimi.

Po mnenju komisije so naše »delavnice prilagojene prostoru (urbano/ruralno) v katerem se odvijajo, navezujejo se na lokalno problematiko in sledijo trajnostnemu cilju: misli globalno in deluj lokalno. Uporabljeni so raznoliki pristopi, tehnike in materiali, vsi prilagojeni okolju in tematiki, ki ju delavnica podpira. Projekt predstavlja vzor za delo z otroki na področju izobraževanja o prostoru in arhitekturi.«

Na področju izobraževanja o pomenu kvalitetno urejenih prostorov smo tako postali prepoznani v Sloveniji in s tem v Savinjski regiji, na kar smo še posebej ponosni. Delavnice smo izvedli s pomočjo podpore lokalnih partnerjev, ki so prepoznali slovenski prostor kot pomembno ogledalo naše družbe. Na območju kozjanskega smo se povezali s Kozjanskim parkom, ki skrbi za ohranjanje kulturne krajine, v Velenju smo se povezali z Galerijo Velenje, ki je eden od nosilcev znanj in promocije modernizma tega mladega slovenskega mesta, v Celju smo se povezali z Mladinskim centrom Celje, ki skrbi za številna neformalna izobraževanja mladostnikov, poleg tega smo se v Celju povezali tudi z II. OŠ Celje in Mestno četrtjo Slavko Šlander, kot nosilcema lokalnega razvoja v manjšem mestnem območju.

Z otroci in mladino iz Savinjske regije smo tako prispevali k dvigu zavesti o pomenu dobro urejenega prostora, kar je potrdila tudi prejeta nagrada.

Menimo, da je nagrada ne samo naše priznanje, pač pa zahvala vsem, ki so delavnice soustvarjali, in lokalnim parterjem, ki so jih omogočili.

več o podelitvi nagrade /
spletne strani Ministrstva za kulturo, 4.3.2014
spletne strani ZAPS, 26.2.2014
spletne strani Kulturnega bazarja, 27.2.2014
Radio Celje, 6.3.2014
Si21, 6.3.2014
spletne strani Zavoda RS za šolstvo, 27.2.2014

izjava za medije / Nagrada je podeljena na področju javnega interesa, zato vljudno vabimo medije k poročanju - izjava za medije, plakat.

članek / Prejeta nagrada je bila povod za intervju in objavo članka, ki ga je za Novi tednik (13.3.2014) napisala ga. Tatjana Cvirn.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka