• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comPredstavitev koncepta ''Igrive arhitekture''
kot dopolnila učnim vsebinam (15.5.2013)

opomba k izvedbi (15.5.2013) - predstavitev je bila izvedena v skrajšani obliki, obširna predstavitve Igrive arhitekture je - v obsegu, kot je bila sprva zasnovana - prestavljena na jesen, predvidoma na začetek oktobra 2013

kdo, kdaj in kje / partnerji Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, MCC, Celjski mladinski center in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije / Arhitektura in otroci v sredo, 15.5.2013, v Celju organiziramo predstavitev koncepta ''Igriva arhitektura'' kot dopolnilo učnim vsebinam.

zakaj / Živimo  v času, ko je naš odnos do okolja in prostora čedalje slabši. Premalo se zavedamo, da je prostor omejen in da današnji posegi puščajo sledi še dolgo za nami. Individualne potrebe postavljamo pred skupno javno dobro, prav odrasli pa smo v odnosu do prostora slab zgled našim zanamcem.

Partnerji, organizatorji dogodka želimo vsak na svoj način k razmišljanju in vzgoji o pomenu kvalitetno urejenega prostora pritegniti otroke in mladostnike - skupino, ki bo čez desetletje odločala o podobi krajine, mest, svojega doma. Zbornica za arhitekturo in prostor oz. skupina Arhitektura in otroci je tista, ki na nacionalni ravni skrbi za standarde izobraževanj otrok o pomenu arhitekture in o prostorskih kvalitetah, promocijo in podporo lokalnim izvajalcem. Metro SR je nevladna organizacija, ki v Savinjski regiji izvaja delavnice. Celjski mladinski center pa s posluhom za mlade in izpopolnjevanje njihovih znanj nudi prostor za izvedbo delavnic.

kaj / Na predstavitvi v Celju bomo prikazali način, kako Igrivo arhitekturo vključiti v učne procese s sodelovanjem strokovnjakov s področja arhitekture in urejanja prostora. Predstavljen bo koncept delavnic Igrive arhitekture, ob tem bo na ogled razstava izvedenih delavnic po Sloveniji. Posebej za to priložnost bomo izvedli krajšo ''demo'' delavnico z učenci, na kateri bo s pomočjo produkta Arhitekturni detektiv predstavljen eden od možnih načinov izobraževanja o prostoru. Več o Igrivi arhitekturi si lahko preberete v brošuri.

Igriva arhitektura se lahko izvaja za ciljno vabljene skupine udeležencev ali kot delavnice v okviru učnih vsebin v šolah. Nekateri primeri izvedenih delavnic zavoda Metro SR v tekočem šolskem letu v Savinjski regiji so dostopni na spletni strani zavoda Metro SR.

Predstavili bomo možnosti vključevanja Igrive arhitekture kot dopolnilo učnim vsebinam - delavnice so plačljive, financirajo pa se lahko iz sredstev šole, iz sredstev javnih razpisov, s sponzorskimi sredstvi in podobno (predstavljeni bodo primeri financiranja delavnic v Savinjski regiji v šol. l. 2012/13).

za koga / Zato na predstavitev vabimo vse, ki načrtujete in vodite delo v šolah (ravnatelje) in vse, ki v izobraževalnem procesu aktivno sodelujete (učitelje), med njimi še posebej tiste, ki se v učnem procesu srečujete s pomenom prostora, njegove kvalitete, urejanja in načrtovanja, s pojmi arhitektura, urbanizem, planiranje, z javnim in zasebnim prostorom in podobno ali pa negujete posebno skrb do ohranjanja našega prostora.

Zaradi zagotovitve ustreznega števila učnih pripomočkov in organizacije prostora je zaželena predhodna prijava pri gostitelju, Celjskem mladinskem centru, kontakt: Primož Brvar, e-pošta: primoz.brvar@mc-celje.si, tel.: 03 490 87 40, gsm: 040 756 007.

kontaktne osebe /
Primož Brvar, MCC, Celjski mladinski center direktor, Mariborska 2, 3000 Celje, tel.: 03 490 8740, gsm: 040 756 007, e-pošta: primoz.brvar@mc-celje.si, splet: www.mc-celje.si
Mojca Furman Oman, Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije, Aškerčeva ulica 14, Celje, telefon: 03 4900 409, e-pošta: mojca@metro-sr.org, splet: www.metro-sr.org
Špela Kuhar, Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije / Arhitektura in otroci, gsm: 040 418 675, e-pošta: spela.kuhar@zaps.si, splet: www.arhitekturainotroci.si

program /
naslov / predstavitev koncepta ''Igrive arhitekture'' kot dopolnila učnim vsebinam
datum / sreda, 15.5.2013 ob 11.00
lokacija / MCC, Celjski mladinski center, Mariborska 2, 3000 Celje (dvorana)

11.00 / nagovor in uradna otvoritev razstave / Primož Brvar, Mojca Furman Oman in Špela Kuhar
11.15 / predstavitev koncepta Igrive arhitekture / Špela Kuhar, Arhitektura in otroci
11.50 / demo delavnica z Arhitekturnim detektivom / vsi udeleženci z vabljeno skupino osnovnošolskih otrok

Vljudno vabljeni!


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka