• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / izvedene delavnice Igrive arhitekture

kraj / Podsreda

datum / torek, 11.12.2012 ob 8.30

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park,
www.kozjanski-park.si

udeležba / delavnice se je udeležilo 7 učenk 9. razreda OŠ Bizeljsko

vodji delavnic / Gorazd in Mojca

naslov delavnice / Hiša v parku

opis delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnico smo prilagodili majhni skupini deklet, ki so pokazale tudi veliko likovnega znanja. Tako je arhitekt mag. Gorazd Furman Oman pokazal, kako se nariše načrt hiše, kaj so njeni osnovni elementi, kakšni so ti elementi v kozjanski arhitekturni krajini, kako se izdela maketa in podobno. Dekleta pa so sama izdelala maketi dveh hiš v razmerjih tipične kozjanske hiše in jih postavila na maketo gričevnatega kozjanskega terena.

Material za izvedbo delavnice so prispevali Alpac, Ravago, Rockwool, Stil, šiviljstvo-boutique in Rokodelski salon Lorger iz Celja ter Zbornica za arhitekturo in prostor.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka