• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / šola na obisku

kdo / drugošolci Osnovne Šole Vitanje z učiteljicama

kdaj / 30.11.2011

zakaj / ogled zavoda Metro SR in biro Urbanisti, d.o.o.

in še / sedemletniki so z zanimanjem prisluhnili, kdo je arhitekt, kakšen poklic opravlja in kakšni so njegovi izdelki / ogledali so si plakate, fotografije, knjige o arhitekturi, makete in načrte, pa tudi orodja, ki jih arhitekti pri delu uporabljajo / Jaka jim je predstavil maketo hotela, Robi računalniške programe, Mojca pa Igrivo arhitekturo

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka