• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / drevo želja v Državnem zboru

zakaj / skupina Arhitektura in otroci, ki deluje v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, je vse šole, ki so v letošnjem šolskem letu že sodelovale v delavnicah Igrive arhitekture povabila k okrasitvi drevesa želja v Državnem zboru

kdo /
krašenja drevesa želja, ki ga je oblikovala ta skupina, so se 1.12.2012 udeležile tudi šole iz Savinjske regije, ki so z našim zavodom METRO SR od septembra do novembra ustvarjale v Igrivi arhitekturi:
Osnova šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje
II. osnovna šola Celje
Osnovma šola Lava, Celje

in še / otroci so na drevo želja obesili listke, na katere so napisali želje o prostoru in sorodnih temah, in sicer kako bi želeli spremeniti prostor na poti v šolo, v šoli ali okrog nje, v svoji ulici, kaj pogrešajo v domačem kraju

Upamo, da se bo katera od želja tudi uresničila!

Več fotografij skupine Arhitektura in otroci pri krašenju drevesa želja tudi na facebooku in spletni strani skupine. Podrobneje o projektu tudi na spletnih straneh Državnega zbora.

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka