• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / izvedene delavnice Igrive arhitekture

kraj / Podsreda

datum / sreda, 28.11.2012 ob 8.00

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park, www.kozjanski-park.si

udeležba / delavnice se je udeležilo 25 učencev 4. in 5. razreda OŠ Bistrica ob Sotli

vodji delavnice / Mojca in Jaka

naslov delavnice / Hiša v parku

opis delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Ugotavljali bomo, kaj Kozjansko pokrajino zaznamuje kot »kozjansko«. Nato bomo poizkušali v to krajino umestiti novo grajeno tako, da te slike ne uničimo, ampak se ji prilagodimo.

Material za izvedbo delavnice so prispevali Alpac, Ravago, Rockwool, Stil, šiviljstvo-boutique in Rokodelski salon Lorger iz Celja ter Zbornica za arhitekturo in prostor.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka