• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comkaj / izvedene delavnice Igrive arhitekture


kraj / Podsreda

datum / sreda, 24.10.2012 ob 8.00 in 10.00

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park, www.kozjanski-park.si

udeležba / delavnic se je udeležilo 45 učencev zadnje triade iz štirih osnovnih šol s Kozjanskega (OŠ Podčetrtek, OŠ Kozje, OŠ Lesično in OŠ Maksa Pleteršnika Pišece)

vodji delavnice / Mojca in Jaka

naslov delavnice / Hiša v parku

opis delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Ugotavljali bomo, kaj Kozjansko pokrajino zaznamuje kot »kozjansko«. Nato bomo poizkušali v to krajino umestiti novo grajeno tako, da te slike ne uničimo, ampak se ji prilagodimo.

Material za izvedbo delavnice so prispevali Alpac, Ravago, Rockwool, Stil, šiviljstvo-boutique in Rokodelski salon Lorger iz Celja ter Zbornica za arhitekturo in prostor.

mediji / o delavnici so poročali v sredo, 24.10.2012 ob 18.00 uri na TVS1 v oddaji infodrom, www.infodrom.si
              o delavnici so pisali v Časopisu oko

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka