• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.compriprave na sprejemni izpit Fakultete za Arhitekturo / Na Fakulteti za arhitekturo vsako leto v okviru vpisa potekajo sprejemni izpiti. Medtem ko so za vpis na večino slovenskih fakultet najpomembnejši rezultati mature in uspeh v 3. in 4. letniku, je na Fakulteti za arhitekturo njihov delež pri vpisu vreden le 20%. Ostalih 80% točk predstavlja preizkus sposobnosti (sprejemni izpit). Z njim Fakulteta za arhitekturo preverja spretnosti, talent in znanje kandidatov na področjih likovnega in prostorskega dojemanja ter izražanja, posluh za problematiko arhitekture in nagnjenje k ustvarjalni domišljiji. Preizkus je sestavljen iz štirih delov: risanje po modelu, risanje po spominu, dojemanje prostora in ustni razgovor s kandidatom. Večini kandidatov, ki so opravljali splošne srednješolske izobraževalne programe, so veščine, ki jih potrebujejo, da uspešno opravijo sprejemne izpite, nepoznane. Kljub temu, da njihovi srednješolski programi niso dajali poudarka prej omenjenim znanjem, to ne pomeni, da ti dijaki niso primerni kandidati za vpis na Fakulteto za arhitekturo.  Potrebna znanja in spretnosti je mogoče pridobiti in spodbuditi  z risanjem, debato in razmišljanjem o prostoru ter arhitekturi, kritičnim opazovanjem dogajanja okoli nas in ustvarjalnim zagonom.

cilj /
Namen pripravljalnega tečaja je, pridobitev vsega potrebna znanja in spretnosti,  da tečajniki opravijo sprejemni izpit na Fakulteti za arhitekturo. Poleg tega bodo skozi tečaj spoznali potek študija arhitekture in poklic arhitekta, urbanista, oblikovalca.

ciljna skupina / srednješolci (bodoči študentje arhitekture).

časovni potek / Trajanje tečajev je 1 semester: začetni tečaj od oktobra do januarja / nadaljevalni tečaj od februarja do maja. Tečaji potekajo enkrat na teden po 3 šolske ure.

program / Program se deli v tri sklope: 1. sklop: spoznavanje osnov perspektive, viziranja, tehnik risanja, risanje, načela dobre kompozicije / 2. sklop: teorija, priprava na sprejemni izpit, razgovor / 3. sklop: spoznavanje študija arhitekture in poklica arhitekta

izvajalec / Kot izvajalec programa smo vpisani tudi v evidenco Andragoškega centra Slovenije, http://pregled.acs.si/.


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka