• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comigriva arhitektura / Igriva arhitektura poteka pod okriljem Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, ki pod skupno znamko Arhitektura in otroci vodi izobraževanja mladih o pomenu arhitekture in prostorskih kvalitetah. Delovna skupina vsako šolsko leto organizira sklop arhitekturnih delavnic Igriva arhitektura, ki jih vodijo priznani slovenski arhitekti in drugi strokovnjaki s področja urejanja prostora, arhitekture, krajinske arhitekture in oblikovanja. V šolskem letu 2012/13 se v delovno skupino vključuje tudi zavod METRO SR s svojimi strokovnjaki in sicer z namenom širitve izobraževanja v Savinjsko regijo. Dosedanji uspeh Igrive arhitekture drugod po Sloveniji priča o tem, da je delovni skupini uspelo zasnovati primeren medij in način poučevanja otrok o pomenu kakovostno urejenega prostora. Ker ob tem ugotavljamo, da v Savinjski regiji projekt še ni zaživel, saj je njegova izvedba odvisna tudi od aktivnega vključevanja strokovnjakov v procese izobraževanja, se METRO SR vključuje v projekt z namenom širjenja prostorske kulture v regiji.

cilji / Cilj in utemeljitve projekta povzemamo iz obrazložitve krovnega projekta Arhitektura in otroci, ki je objavljen na spletni strani http://www.arhitekturainotroci.si/: »Arhitektura je v najširšem pomenu umetnost prostora. Ljudje v prostoru živimo, delamo, se družimo in ga uporabljamo po svoje, ga načrtujemo, ustvarjamo in gradimo in s tem oblikujemo svoje prostorske izkušnje. Arhitekturni prostor temelji na skladnosti in ravnotežju treh načel: lepote, trdnosti in koristnosti. Prepoznavanje, vrednotenje in kakovostno prostorsko ustvarjanje so povezani s pridobivanjem znanja iz prostorskih izkušenj. Raven zavedanja o vrednotah kakovostne arhitekture je odvisna predvsem od izkušenj in prostorov, s katerimi se srečujemo v zgodnji mladosti. Mladi si med izobraževanjem pridobijo veliko znanj, naravoslovnih, družboslovnih, humanističnih - o urejanju mest, arhitekturi in oblikovanju pa ne izvedo veliko. Prav zato je smiselno o pomenu arhitekture in prostorskih kvalitetah izobraziti že najmlajše generacije, da bodo znale prepoznati in kritično ovrednotiti prostor, ki jih obdaja, in posege vanj. Na podlagi pridobljenega znanja bodo lahko sodelovali v pogovorih in odločitvah v zvezi s prostorsko problematiko naših mest in posameznih stavb. Z izobraževanjem se dolgoročno izboljšuje splošna kulturna zavest ljudi in s tem tudi zahteve po boljši prostorski urejenosti mest, javnega prostora in stavb. Ozaveščeni ljudje zahtevajo kakovostno in učinkovito prostorsko urejanje.«

ciljna skupina / predšolski otroci / osnovnošolski otroci / srednješolska mladina

časovni potek / odvisen od izbranega podprograma

program / V okviru projekta se bodo izvajali različni programi; nekatere je razvil METRO SR, drugi izhajajo iz že uveljavljenih in preizkušenih arhitekturnih delavnic.


izvedene delavnice v šol. l. 2012/13 /


kraj / Celje
datum / od petka, 5.10.2012 od 10.00 dalje do sobote, 6.10.2012 do 10.00
koncept poteka / delavnica bo potekala 24 ur v sklopu dogodka ''24h Arhitekturni maraton: prenova je kul'', ki ga v okviru TAP2012 organizira METRO SR v sodelovanju s partnerji
lokacija / MCC, Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, Celje, http://www.mc-celje.si/

sponzorji / Alpac, Ravago, Rockwool
naslov delavnice / Naše mesto
opis delavnice / Mesto je zapleten organizem, ki se neprestano spreminja. Kako na njegovo podobo vplivajo, avtomobili, pešci, tovarne...? Kaj nas v našem domačem mestu moti in kaj nam je všeč? Spoznavali bomo kako so mesta nastajala skozi čas in zakaj so danes takšna kot so. S pomočjo kock iz stirodurja bomo izdelali mesto v katerem si želimo živeti. Vanj bomo poleg naših domovanj vstavili šole, trgovine, parke, igrišča in ceste. Kot pravi urbanisti bomo skušali ugotoviti, kako so posamezni elementi med seboj povezani in najti rešitve kako bi izboljšali naše domače mesto.

 

kraj / Velenje
datum / sreda, 10.10.2012 ob 10.30

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce

lokacija in sponzor delavnice / Galerija velenje, http://www.galerijavelenje.si/ 

naslov delavnice / Naše mesto
opis delavnice / Mesto je zapleten organizem, ki se neprestano spreminja. Kako na njegovo podobo vplivajo, avtomobili, pešci, tovarne...? Kaj nas v našem domačem mestu moti in kaj nam je všeč? Spoznavali bomo kako so mesta nastajala skozi čas in zakaj so danes takšna kot so. S pomočjo različnega materiala bomo izdelali mesto v katerem si želimo živeti. Vanj bomo poleg naših domovanj vstavili šole, trgovine, parke, igrišča in ceste. Kot pravi urbanisti bomo skušali ugotoviti, kako so posamezni elementi med seboj povezani in najti rešitve kako bi izboljšali naše domače mesto.

 

kraj / Podsreda
datum / sreda, 24.10.2012 od 8.00 do 14.00 ure

             / sreda, 28.11.2012 ob 8.00

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park, http://www.kozjanski-park.si/

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce
naslov delavnice / Hiša v parku
opis delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt SODOBNA ARHITEKTURNA TIPOLOGIJA NA KOZJANSKEM, v okviru katerega bi želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Ugotavljali bomo, kaj kozjansko pokrajino zaznamuje kot »kozjansko«. Nato bomo poizkušali v to krajino umestiti novo grajeno tako, da te slike ne uničimo, ampak se ji prilagodimo.


kraj / Podsreda

datum / torek, 11.12.2012 ob 8.30

lokacija in sponzor delavnice / Javni zavod Kozjanski park, www.kozjanski-park.si

koncept / Arhitekturna delavnica za osnovnošolce

naslov delavnice / Hiša v parku
opis delavnice / Javni zavod Kozjanski park izvaja projekt Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem, v okviru katerega smo želeli tudi mlade spodbuditi k razmisleku, kako hiša vpliva na občutljiv prostor Kozjanskega parka. Tako že naslov delavnice asociira na dvojen pomen, prvič se hiša nahaja v neurbanem okolju parka, drugič pa jo najdemo v zavarovanem območju s statusom regijskega parka. Delavnico smo prilagodili majhni skupini deklet, ki so pokazale tudi veliko likovnega znanja. Tako je arhitekt mag. Gorazd Furman Oman pokazal, kako se nariše načrt hiše, kaj so njeni osnovni elementi, kakšni so ti elementi v kozjanski arhitekturni krajini, kako se izdela maketa in podobno. Dekleta pa so sama izdelala maketi dveh hiš v razmerjih tipične kozjanske hiše in jih postavila na maketo gričevnatega kozjanskega terena.

 

 

napovednik /

kraj / Celje
lokacija / Muzej novejše zgodovine Celje
datum / objavljen bo naknadno
opis delavnice / izvedel se bo eden od konceptov Igrive arhitekture, podrobnejši opis bo objavljen hkrati z datumom

 

kraj / Žalec
lokacija / Medobčinska splošna knjižnica Žalec
datum / objavljen bo naknadno
opis delavnice / izvedel se bo eden od konceptov Igrive arhitekture, podrobnejši opis bo objavljen hkrati z datumom

 

kraj / Slovenske Konjice
lokacija / OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice
datum / objavljen bo naknadno
opis delavnice / izvedel se bo eden od konceptov Igrive arhitekture, podrobnejši opis bo objavljen hkrati z datumom

 

Arhitektura in otroci

 

 

 


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka