• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comdružinske arhitekturne delavnice / (Slovenske) družine se skozi različna časovna obdobja srečujejo z različnimi prostorskimi in arhitekturnimi izzivi. V začetku rešujejo stanovanjske probleme tako, da poiščejo začasne in cenejše rešitve. Nato se soočajo z novimi potrebami zaradi večanja družine. Sčasoma iščejo trajne bivanjske rešitve. Morda se soočajo z izzivi pri oblikovanju prostorov in objektov za prosti čas. S spreminjanjem potreb v različnih časovnih obdobjih se soočajo z iskanjem novih arhitekturnih rešitev. Nenazadnje se srečujejo z izzivi obnove svojih nepremičnin. Skozi celoten cikel se družine tako srečujejo z najrazličnejšimi potrebami po arhitekturnih rešitvah. Čeprav se z iskanjem rešitev ukvarjamo zgolj odrasli člani družine, pa gre za proces, ki bi moral vključevati vse družinske člane. S tem namenom pripravljamo »družinske arhitekturne delavnice«, v katere se na primernem nivoju vključuje vse družinske člane.


cilj / Cilj »družinskih arhitekturnih delavnic« je a/ identifikacija arhitekturnega izziva družine (potreba po gradnji hiše, prenovi stanovanja, oblikovanja posameznega prostora, ureditve okolice ipd.), b/ izobraževanje na dveh nivojih (otroci, odrasli) o pomenu oblikovanja kvalitetnega grajenega prostora in c/ priprava projektne naloge za rešitev arhitekturnega izziva družine.

ciljna skupina / družine ki se srečujejo z arhitekturnimi izzivi / družine, ki bi želele razširiti znanje o pomenu oblikovanja kvalitetnega grajenega prostora

časovni potek / šolsko leto, popoldanski termini, 1x/teden

program / predstavitev projekta javnosti: tiskovna konferenca, TAP 2012 (oktober 2012) / izpeljava projekta: skupna družinska delavnica delavnica na dveh nivojih (starši, otroci) v istem časovnem terminu / zaključek  junij 2013 Faze projekta / 1. faza je skupna delavnica staršev in otrok, na kateri se identificira arhitekturni izziv družine (potreba po gradnji hiše, prenovi stanovanja, oblikovanja posameznega prostora, ureditve okolice ipd.). Predstavijo se pričakovanja družine, ugotovijo se omejitve / 2. faza so ločene delavnice (za starše in otroke) v istih časovnih terminih, na isti lokaciji, v katerih se udeleženci soočajo s pristopi k reševanju arhitekturnega izziva na ustrezni ravni. Arhitektura se predstavi od abstraktnega h konkretnemu. Ta faza obsega raziskovanje čutil, spoznavanje materialov, oblik, merila, barv, svetlobe in senc, konstrukcij ipd. / 3. faza predstavlja vabljeno predavanje ali druge predstavitve različnih ponudnikov, ki se nanašajo na konkretne arhitekturne izzive družin. / 4. faza se nanaša na obravnavo konkretnega arhitekturnega izziva družine - na podlagi novih spoznanj se redefinirajo pričakovanja družine. Odvisno od zahtevnosti arhitekturnega izziva se pripravi a/ idejna zasnova predloga rešitve (za npr. preureditev otroške sobe, postavitev garaže, ureditev igrišča se izdelajo skice, makete, ipd.) ali b/ projektna naloga (za npr. gradnjo hiše se pripravi pisna projektna naloga kot podlaga za nadaljnje aktivnosti - izbira projektanta, izvajalca ipd.).


zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka