• vsebina se seli na novo spletno stran www.urbanisti.comekipa zavoda METRO SR smo /

dr. Mojca Oman Furman
/ direktorica zavoda / skrbi za pogon zavoda
mag. Gorazd Oman Furman, u.d.i.a. / predsednik sveta zavoda / pripravlja vozni red zavoda
prof. mag. Peter Gabrijelčič, u.d.i.a. / predsednik strokovnega sveta zavoda / usmerja strokovno pot
Jaka Sedovnik, u.d.i.a. / sodelavec zavoda do 2013 / soustvrajalec strokovnih vozlišč zavoda
Robert Les, u.d.i.a. / sodelavec zavoda do 2013 / soustvarjalec strokovnih vozlišč zavoda
Breda Krajnc, u.d.i.a.
/ sodelavka zavoda do 2012 / soustvarjalka strokovnih vozlišča zavoda

o Mojci Furman Oman / smer in stopnja dosežene izobrazbe: dr. znanosti, univ. dipl. inž. geodezije / Rojena leta 1975 v Celju. Po končanem izobraževanju v Celju se je kot Zoisova štipendistka vpisala na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 na Oddelku za geodezijo z odlično oceno zaključila univerzitetni študij geodezije z diplomo "Estetski kriteriji urejanja podeželja glede na različne krajinske tipe". Delovne izkušnje je sprva pridobivala tudi na področju učnih procesov - 6 let je sodelovala kot demonstratorka pri vajah na Oddelku za geodezijo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Od leta 1997 se intenzivno vključuje v projekte s področja prostorskega načrtovanja. V času študija je 4 leta sodelovala pri projektih v podjetju Arhitektura, d.o.o., 2 leti na Katedri za prostorsko planiranje (FGG) in 1 leto na Fakulteti za arhitekturo. Po diplomi se je za 3 leta zaposlila v Celju, na Geodetskem zavodu. Od leta 2005 z možem v Celju vodita biro Urbanisti, d.o.o., v okviru katerega je kot avtorica ali soavtorica do sedaj sodelovala pri pripravi številnih strokovnih podlag s področja poselitve in vseh vrst občinskih prostorskih aktov. Poleg prakse, ki v obdobju od leta 2005 dalje obsega okrog 100 projektov, se je občasno vključevala tudi v raziskovalne projekte. Od leta 2012 dalje vodi neprofitni zavod METRO SR, ki se ukvarja s promocijo, izobraževanjem in razvojem novih znanj z namenom doseganja višje prostorske kulture v Savinjski regiji. Leta 2012 je zaključila Doktorski študijski program Arhitektura na Fakulteti za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, z doktorsko disertacijo "Razpršena gradnja v luči razvoja slovenske prostorske zakonodaje" pod mentorstvom prof. mag. Petra Gabrijelčiča. V zadnjem obdobju je dobitnica nacionalnega priznanja Zlata kocka 2014 in priznanja Pametni urbanizem 2013. Živi in dela v Celju.

o Gorazdu Furmanu Omanu / smer in stopnja dosežene izobrazbe: magister znanosti, univ. dipl. inž. arhitekture / Rojen leta 1973 v Celju. Po končanem izobraževanju v Celju se je kot Zoisov štipendist vpisal na Fakulteto za arhitekturo, Univerze v ljubljani, kjer je diplomiral leta 1998 z nalogo "Mestna dvorana na Ptuju". Leta 2006 je na isti fakulteti pri mentorju prof. mag. Petru Gabrijelčiču pridobil magistrski naziv s področja urbanističnega načrtovanja z nalogo "Mestni načrt kot temeljni instrument za oblikovanje mestnega prostora". V letih 2000-2002 je bil zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor, Uradu za prostorsko načrtovanje, nato je v letih 2002-2003 na Regionalni razvojni agenciji Celje vodil oddelek za okolje in prostor. Od leta 2003 dalje vodi svoj biro Urbanisti, d.o.o. Ima 15 let delovnih izkušenj na področju prostorskega načrtovanja in vodenja projektov, kot direktor projektivnega podjetja, izdelovalec prostorskih aktov in strokovnih podlag, kot odgovorni projektant in kot vodja več kot 130 projektov s področja prostorskega načrtovanja in arhitekturnega projektiranja, prav tako ima izkušnje s področja organizacije dela in finančnega poslovanja. Je avtor ali sodelavec pri številnih projektih in publikacijah (objave strokovnih prispevkov na konferencah, strokovni sestavki, drugi sestavni deli, intervjuji, monografije, raziskave, elaborati, predštudije in študije, druge monografije, natečajni predlogi ...). Je soustanovitelj zavoda Metro SR in od leta 2012 aktivno sodeluje pri vseh projektih zavoda. V zadnjem obdobju je dobitnik nacionalnega priznanja Zlata kocka 2014 in priznanja Pametni urbanizem 2013. Živi in dela v Celju.

zelen zelen zelen zelen zelen rdeca rdeca siva siva siva siva crna crna crna crna crna reka reka reka reka reka